Syyllinen rakennusvirheisiin

Korjauksista kuultua: Ilmanvaihtokoneet uusittiin, mutta ilmanvaihto ei toimikaan kuten sen pitäisi. Kylpyhuonekalusteet eivät mahdukaan, kuten oli ajateltu.

Rakennushankkeissa tapahtuu virheitä. Harvemmin ne ovat täysin tahallisia. Joskus ne johtuvat huolimattomuudesta, ammattitaidottomuudesta tai materiaalin rikkoutumisesta. Usein ne johtuvat siitä, että jossain vaiheessa prosessia ei tietoa ole ollut tai sitä ei ole ollut riittävästi, jotta virheeltä olisi voitu välttyä.

Kun virhe käy ilmi on syyllisen hakeminen luonnollinen reaktio. Yhtä yksiselitteistä syyllistä on usein vaikea löytää.

Syyllisen etsimisestä syyn etsimiseen

Laadun kehittämisessä ei ole niinkään kiinnostavaa löytää syyllinen vaan perimmäinen syy, joka johti virheeseen. Syy-seuraussuhteet ovat usein pitkiä.

Ilmanvaihdon osalta syy voi löytyä siitä, että ilmanvaihtohormit ovat vuotaneet jo kymmeniä vuosia ja korvausilman määrä on riittämätön. Kun uuden koneen kytkee kiinni, johtaa ilmavuodot koneen käyntinopeuden kasvattamiseen ja äänihaittoihin.

Kylpyhuonekalusteet eivät mahtuneet, koska asennuksessa ei noudatettu tarkalleen kuvien mukaisia mittoja ja asennustapa poikkesi suunnitellusta.

Laatu ja ymmärrys

Laadukas lopputulos syntyy monesta tekijästä. Kukin osapuoli voi kehittää omaa laatuaan kuvaamalla prosessinsa, valmentamalla henkilökuntansa ja seuraamalla, että ohjeita noudatetaan. Laatujärjestelmät ovat hyviä, mutta parasta on, jos laatuajattelu on syvällä toimintakulttuurissa ja kukin työntekijä ymmärtää mitä se häneltä käytännössä edellyttää.

Yksittäisen yrityksen kulttuuri ei rakennushankkeessa riitä. Syyt laatupoikkeamiin syntyvät usein osapuolten rajapinnassa. Jotta näiltä vältyttäisiin, tulisi eri toimijoiden yhteistyössä olla syvempää ymmärrystä syy-seuraussuhteista.

Jos ilmamäärät olisi mitattu ja hormit kuvattu ennen hanketta, olisi ongelmalta voitu välttyä, kun tieto vuodoista ja korvausilman puutteesta olisivat olleet alun perin selvillä.

Jos urakoitsijan kanssa olisi tarkemmin käyty läpi mitat, olisi hän ymmärtänyt mittojen merkityksen. Tällöin hän olisi voinut mitoittaa asennukset alun alkaen oikein.

Ymmärrys ja luottamus

Kaikkien osapuolten tulee tehdä enemmän työtä yhteisen ymmärryksen kasvattamiseksi. Suunnittelijoiden ja konsulttien tulee auttaa taloyhtiön edustajia ymmärtämään syy-seuraussuhteita. Samoin heidän tulee auttaa urakoitsijaa ymmärtämään mitä ollaan tavoittelemassa. Taloyhtiön edustajien tulee ymmärtää, että hankkeen alkuvaiheessa säästäminen voi aiheuttaa lisäkustannuksia myöhemmin. Oleellista on myös, että eri osapuolten kesken on luottamus. Ilman luottamusta ymmärrystä on vaikea saada aikaan.

Kim Karves

Kirjoittaja on Sweco Taloyhtiöpalveluiden yksikön johtaja. Hän tarkastelee kiinteistön kehittämistä kokonaisuutena ja pitkällä tähtäimellä tavoitteenaan tuoda perusteltuja ratkaisuja kiinteistön ylläpitoon ja korjaamiseen. Hän pyrkii blogeissaan esittämään ajatuksia, joiden avulla kiinteistöjen omistajat ja käyttäjät saavat parempia kokemuksia. Vapaa-ajallaan hän harrastaa melontaa, juoksua sekä ruoanlaittoa.

Haluatko kommentoida blogia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje