Sähkön hinta laittaa laskelmat uusiksi

Energian hinnanmuutokset aiheuttavat mietittävää taloyhtiöille ja sähkön kuluttajille. Sähkön hurja hinnannousu kurittaa varsinkin suoralla sähkölämmityksellä olevia pieniä kiinteistöjä. Kaukolämmön hinta ei ole vielä niin hurjassa nousussa ollut kuin sähkön hinta. Onhan kaukolämpö kuitenkin alueellista ja hinnoiteltu tuotantotavan mukaan, mutta raaka-aineiden hinta ja puun sekä sen jakeiden saatavuus ja turpeesta luopuminen nostaa kustannuksia.

Aiemmin on ajateltu, että lämpöpumput ovat ratkaisu kustannusten pienentämiseen ja hiilineutraalisuuteen. Jälkimmäiseen en ota kantaa, mutta kustannustarkastelu on joutunut uuteen valoon varsinkin lämpöpumppujen kohdalla. Jos taloyhtiö on vaihtanut maalämpöön ja poistanut kaukolämmön, silloin voidaan sanoa, että kyseessä on sähkölämmitteinen kiinteistö. Lämpöpumput ovat mainio tapa tehostaa sähköllä saatavaa lämpöenergiaa, mutta lämpöpumppuratkaisut vaativat toimiakseen paljon sähköä. Sähköä kuluu lämpöpumpun toimintaan ja liuosten kierrättämiseen kuin myös sähkökattiloilla tehtävään lämpöön.

Jos kannattavuuslaskelmat on tehty ”halvan” sähkön hinnoilla, ne eivät enää pidä paikkaansa. Takaisinmaksuajat ovat myös muuttuneet hurjasti, ja siihen vaikuttavat sähkön hinnan lisäksi investointeihin käytettävän rahoituksen korkomuutokset, joita ei ole laskelmissa välttämättä osattu ottaa huomioon.

Mitä neuvoksi, kun päätösten ja tilanteen mukaan pitää elää? Palaisin alkujuurille ja siihen helpoimpaan eli ylimääräisen ja turhan kulutuksen leikkaamiseen. Käyttöveden lämpötilaan ei voi muutoksia tehdä, sillä +55 °C tulee täyttyä terveellisyyden vuoksi. Lämmityksessä sen sijaan on mahdollisuuksia tai paremminkin siinä, mihin lämpöä kuluu.

Ilmanvaihto on monen kiinteistön suurin lämmönsyöjä. Jos kiinteistöllä on koneellinen poistoilmanvaihto, vaihtoehtoja on muutamia. Vaihtoehtona on rakentaa poistoilmalämpöpumppu, jolla lämpöä otetaan poistoilmasta talteen. Tässäkin järjestelmässä kannattavuuslaskelmat tulee tehdä, koska järjestelmä käyttää paljon sähköä ja on investointina iso.

Ilmanvaihtojärjestelmän voi myös muuttaa huoneistokohtaiseksi koneelliseksi tulo-poistoilmanvaihtojärjestelmäksi. Ilmanvaihdon rakentaminen huoneistokohtaiseksi on iso ja hintava remontti, ja sitä kannattaakin miettiä isompien remonttien yhteyteen.

Tarpeenmukainen ilmanvaihto on tapa ohjata ilmanvaihtoa automatiikalla, jossa poistoilmavirtaa säädetään tarpeen mukaan eikä perinteisellä kello-ohjauksella. Tarpeen mukaisessa ilmanvaihdossa asunnon poistoilmamäärää muutetaan asumisen mukaan: esimerkiksi kosteuden ohjaamana tai asujan niin halutessa tehostukselle ja muut ajat ilmanvaihto on sallituissa rajoissa pienemmällä. Säästöjä syntyy niin sähkössä kuin lämmössäkin tinkimättä asunnon terveellisestä sisäilmasta. Investointina tarpeenmukainen ilmanvaihto ei ole iso ja se on kohtalaisen nopeasti toteutettavissa hyvällä suunnittelulla.

Aurinkosähköjärjestelmän kannattavuus on parantunut huomattavasti korkean sähkön hinnan vuoksi. Järjestelmän rakentaminen kannattaa aloittaa aurinkosähköselvityksellä. Selvitettävänä on mm. onko aurinkopaneeleille sopivaa sijoituspaikkaa ja saadaanko paneelit järkevään ilmansuuntaan ja ilman varjostuksia. Lisäksi tulee miettiä aurinkosähköjärjestelmän tehon mitoitus ja se, mihin sähkö käytetään ja mikä osuus myydään sähköyhtiölle. Sähkön myynti ulospäin voi olla sähkön hintapiikkien vuoksi kannattavaakin, mutta järkevää on käyttää oma tuotanto kiinteistösähkössä tai jakaa osakkaille hyvityslaskentamallilla.

Energiankulutuksen seuraaminen ja tietoisuus siitä, mihin energiaa kuluu, on avainasemassa siinä, että tehostus- ja säästötoimia pystyttäisiin tekemään ja ne pystytään myös todentamaan.

Arto Kemppainen

Kirjoittajalla on vuosikymmenten kokemus taloyhtiöiden neuvonnasta LVI-asioissa sekä korjausrakentamishankkeiden LVI-suunnittelusta, projektinjohtamisesta ja valvonnasta.

Haluatko kommentoida blogia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje