Pienen taloyhtiön pienet palvelut

Julkisessa keskustelussa on pohdittu pienten taloyhtiöiden vaikeuksia saada isännöintipalveluja. Tarjouspyyntöihin ei saada lainkaan vastauksia tai tarjotut hinnat koetaan kalliiksi.

Isännöintiyritykset ovat liikeyrityksiä, joiden tavoitteena on tuottaa omistajilleen voittoa sen lisäksi, että tarjoavat taloyhtiöille isännöintipalveluja ja henkilöstölleen turvallisia työpaikkoja. Tarjouspyyntöihin vastatessaan yrittäjä miettii, kuinka paljon resursseja taloyhtiö tulee käyttämään, ja saadaanko taloyhtiöltä perusisännöintipalkkion lisäksi muita tuottoja.

Isännöinnin Auktorisointi ISA ry auktorisointikriteerien mukaan ”Yrityksen on ennen tarjouksen tekemistä varmistuttava siitä, että sillä on riittävät resurssit suoriutua tarjotusta tehtävästä”. Riittävät resurssit tarkoittavat käytännössä asiakkaan asioiden hoitamiseen käytettävää aikaa. Asiakaspalvelijat, isännöitsijät, kiinteistösihteerit, kirjanpitäjät ja vastikevalvojat jakavat työaikansa vastuulleen kuuluvien asiakastalo-yhtiöiden kesken kulloinkin parhaaksi harkitsemallaan tavalla. Isännöintitarjouksen laatija pohtii tätä aikatarvetta yrityksen palvelumallin, asiakkaan antaman tiedon ja oman kokemuksensa valossa. Todellista työmäärää on vaikea ennakoida ja se voi myös muuttua hetkessä.

Ongelma-asiakas vai asiakasongelma?

Ongelmia tulee, jos joku asiakas käyttää jatkuvasti henkilöstön aikaa huomattavasti enemmän kuin mitä sen osuudeksi on laskettu. Yleisintä tämä on pienissä taloyhtiöissä. Isännöintitarjouksen hintaa laskettaessa on arvioitu, että pieni taloyhtiö ei työllistä asiakaspalvelua juuri lainkaan, ja että kokouksia on harvakseltaan. Yksinäisyyttään poteva vanhus saattaa toistuvilla puheluillaan käyttää kaiken ajan, jonka isännöitsijä oli puhelinpalveluun varannut. Tai hallituksessa saattaa olla kyseenalaistaja, joka haluaa jo moneen kertaan selvitettyihin asioihin vielä jonkun uuden lisäselvityksen. Saatetaan syynätä kopiokuluja ja laskutettuja kirjekuoria. Kokouspalkkioita säästääkseen hallitus kokoontuu ilman isännöitsijää, mutta isännöitsijä joutuu käyttämään paljon aikaa saadakseen selville, mitä taloyhtiössä on tekeillä.

Pienissä taloyhtiöissä on usein syntynyt vuosien saatossa omia toimintatapoja, joista on sovittu silloisten osakkaiden kesken. On sovittu joidenkin asioiden kuulumisesta osakkaiden vastuulle poiketen yleisestä vastuunjaosta. Tai on päätetty tehdä talkoilla asioita, joista yleensä vastaavat erikoistuneet palvelu-kumppanit. Isännöintiyrityksen tavanomaisista toimintamalleista poikkeavat menettelyt haastavat yrityksen toiminnanohjausjärjestelmät ja hidastavat arjen toimintaa, vaikka ne olisikin tehty yksinkertaistamaan asioita. Myyjät eivät muista pelisäännöistä ostajille kertoa, eikä kukaan kerro isännöitsijälle. Uusi osakas tai isännöitsijä tekevät hyvässä uskossa niin kuin kaikissa muissa taloyhtiöissä on aina tehty. Syntyy ristiriitoja, epäselvyyksiä ja osakkaiden tasapuolinen kohtelu vaarantuu.

Laki määrää

Suuri osa isännöintiyritysten tarjoamista palveluista perustuu johonkin lakiin tai muuhun määräykseen. Pienet taloyhtiöt saavat vain vähän vapautuksia näistä. Yleensä ammattimaista isännöintiä ostavissa taloyhtiöissä pidetään hallituksen kokouksia, laaditaan talousraportteja, seurataan energiankulutuksia, haetaan korjausavustuksia, suunnitellaan ja ohjataan huolto- ja kunnossapitotoimintaa, kilpailutetaan palveluja, järjestetään talkoita, tiedotetaan ajankohtaisista asioista, laaditaan tilinpäätöksiä, järjestetään tilintarkastus tai toiminnantarkastus sekä pidetään yhtiökokous ym. Aika harva näistä vie pienessä taloyhtiössä vähemmän aikaa kuin suurissa. Siten isännöintipalvelun hinta asuntoa kohti tulee pienessä taloyhtiössä suhteessa paljon kalliimmaksi kuin suuressa.

Yhteiskunnan tasolla voitaisiin pohtia kaikkien määräysten tarpeellisuutta pienissä taloyhtiöissä. Jospa vaan annettaisiinkin naapuruston yhdessä päättää sopivat toimintatavat. Jätettäisiin turha byrokratia, kokoukset ja tilinpäätökset vähemmälle. Keskityttäisiin yhdessä hyvään asumiseen ja omaisuuden arvon kehittämiseen.

Marja-Leena Sallinen

Kirjoittaja on Matinkylän Huollon isännöitsijä, joka tarkastelee taloyhtiöiden elämää inhimillisen vuorovaikutuksen näyttämönä. Harrastaa akrobatiaa sisältäviä liikuntalajeja ja vanhojen rojujen keräilyä.

Haluatko kommentoida blogia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje