Onko isännöinti ihmisestä kiinni?

Isännöintiyrityksissä, joissa on toimintatavat ja työvälineet kunnossa, ei palvelun laadun tulisi olla kiinni asioita hoitavan ihmisen henkilöstä.

Joskus tulee tarve vaihtaa taloyhtiön vastuuisännöitsijää. Isännöitsijä saattaa esim. jäädä vuorotteluvapaalla, perhevapaalle, osa-aikaeläkkeelle, eläkkeelle, sairastaa tai hänellä saattaa olla liikaa töitä. Asiakkaan etu ja töiden järkevä järjestäminen edellyttää silloin muutoksia.

Taloyhtiöiden hallitukset usein kiintyvät isännöitsijään henkilönä ja kokevat vaihdokset haitallisina. On luonnollista, että isännöitsijä on tehtäviään hoitaessaankin ihminen ja hänen persoonansa vaikuttaa vuorovaikutukseen. Vaikka isännöintiyrityksessä on yhtenäiset toimintatavat, voi kokemus palvelusta olla eri ihmisen kanssa erilainen. Toivon hallitusten jäsenten hyväksyvän erilaiset tavat toimia ja viestiä – erilainen ei automaattisesti ole virheellinen tai entistä huonompi.

Isännöinnin palvelut ovat niin laajat, että kukaan ei voi olla täydellinen osaaja joka asiassa. Eri ihmisillä vahvuudet painottuvat eri tavalla: joku hallitsee loistavasti taloussuunnittelun, toinen kokoustekniikan ja kolmas vaikka viestinnän. Ammattilainen osaa kaikkea riittävästi ja osaa myös hyödyntää työyhteisön ja verkostojen asiantuntemusta täydentämään osaamistaan.

Ani harva isännöitsijä on tullut alalle suoraan koulusta, useimmilla on kokemusta muilta aloilta. Tätä kokemusta pystyy useimmiten hyödyntämään isännöinnissä. Siten vähäinen isännöintikokemus ei välttämättä ole haitta.

Lisäksi on tärkeää, että yrityksessä on riittävästi tukihenkilöitä, joilla on aikaa opastaa alan vaihtajaa taloyhtiömaailman erityispiirteisiin. Ei ole reilua verrata vasta-alkajaa 30 vuotta alalla olleeseen. Joskus se konkarikin on ollut aloittelija. Useimmiten uusi henkilö näkee asiat uudesta näkökulmasta, hallitsee paremmin nykyaikaiset välineet sekä on utelias ja innokas oppimaan.

Isännöintiä tehdään yhdessä. Eri yrityksissä toimenkuvat ja työnjaot vaihtelevat. Matinkylän Huollossa noin 60-70% sopimustehtävistä hoitaa joku muu kuin isännöitsijä.

  • Isännöitsijä vastaa taloyhtiön johtamisesta hallituksen ja yhtiökokouksen tahdon mukaisesti. Siihen kuuluu kokousten järjestämisen ja päätösten toimeenpanon lisäksi esim. talouden suunnittelua ja seurantaa, palvelujen hankkimista taloyhtiöille, rahoituksen järjestämistä…
  • Kiinteistösihteerit hoitavat asiakaspalvelua, viestintää, hallintoa, viranomaisyhteyksiä ja asuntokauppa-asioita.
  • Vastikevalvojat palvelevat osakkaita ja asukkaita maksuihin ja lainojen osakassuorituksiin liittyvissä asioissa ja täsmäyttävät maksut kirjanpitoon.
  • Kirjanpitäjät hoitavat kirjanpidon ja lainahallinnan lisäksi taloyhtiön maksuliikenteen yhdessä laskujen käsittelijän kanssa.
  • Asiakaspalvelu hoitaa henkilökohtaisen asiakaspalvelun lisäksi avainten hallinnan ja erilaisten käyttöpalveluiden varaukset.
  • Korjausrakennuttamisen projektipäälliköt vastaavat isojen ja pienten korjaushankkeiden johtamisesta ja valvonnasta.

Yleensä näiden taloyhtiön muiden kumppaneiden vaihtuminen ei aiheuta samanlaista vastarintaa, vaikka heidän merkityksensä asukkaiden kokemalle palvelulle voi olla paljon isännöitsijää suurempi. Isännöintiyrityksen organisaatio ja järjestelmät tuo asiakkaalle turvaa ja toimintaan vakautta. Asiat eivät ole yhden ihmisen varassa, vaan aina on muitakin, jotka tietävät, mitä asioista on sovittu ja miksi on toimittu niin kuin on toimittu.

Usein myös isännöitsijä kiintyy asiakastaloyhtiöihin ja niiden hallituksiin, luopuminen on vaikeaa ja mieli haikea.

Marja-Leena Sallinen

Kirjoittaja on Matinkylän Huollon isännöitsijä, joka tarkastelee taloyhtiöiden elämää inhimillisen vuorovaikutuksen näyttämönä. Harrastaa akrobatiaa sisältäviä liikuntalajeja ja vanhojen rojujen keräilyä.

Haluatko kommentoida blogia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje