Nyt on syytä puhua asumisesta

Eduskuntavaalit pidetään huhtikuussa 2023. Asumisen tulee olla yksi vaalien ykkösteemoista. Siksi asumisesta on pidettävä ääntä. Se, mistä puhutaan nyt, heijastuu nimittäin siihen, mitkä teemat nousevat vaaleissa keskiöön. Kiinteistöliitto pitää huolen siitä, että kodinomistajien ääni ei jää kuulematta päätöksenteon pelipaikoilla.

Lähes kolme miljoonaa ihmistä asuu taloyhtiöissä, joten taloyhtiöiden huolien ja tarpeiden on syytä kuulua siellä, missä päätöksiä tehdään. Vaalit muodostavat edunvalvojan työhön rytmin, eikä työ lopu kesken: 2023 on eduskuntavaalien, 2024 presidentinvaalien sekä 2025 yhteensovitettujen alue- ja kuntavaalien vuosi. 2026 pidetään välivuosi, tosin silloinkin järjestetään seurakuntavaalit. Vuonna 2027 palataan eduskuntavaalien äärelle.

Taloyhtiön asukkaan kannalta eduskuntavaalien merkitys on valtaisa. Eduskunnassa säädetään laeista ja päätetään valtion vuotuisista budjeteista. Eduskunta myös toimeenpanee Euroopan unionissa säädetyt asetukset ja etsii kullekin maalle sopivimmat sovellutukset säädetyistä direktiiveistä. Taloyhtiöiden edunvalvojana Kiinteistöliitto seuraa ja vaikuttaa aktiivisesti näihin päätöksiin.

Kodinomistajan on syytä olla hereillä. Ensi kevään vaalien jälkeen muodostetaan hallitus, jonka työpöydälle tullevat muiden muassa kiinteistöveron uudistaminen, maankäyttölaki, valtion talouden tasapainottaminen ja Suomen ilmastotavoitteen edistäminen.

Vaikka huhtikuussa talvi on jo pitkälti selätetty, keskustelu energiakriisin ratkaisemisesta jatkunee. Lisäksi EU:n energia- ja ilmastopaketin kansallinen lainsäädäntö tulee uuden hallituksen käsiteltäväksi. Samoin asunto-osakeyhtiölain uudistustarpeita tarkastellaan tulevalla hallituskaudella.

Millaisia asioita Kiinteistöliitto sitten ajaa? Asuinrakennuskannan korjauksia tulee edistää päivittämällä asunto-osakeyhtiöiden perusparannustakauksen ehtoja. Takauksen saaminen pitää mahdollistaa erityisesti niissä taloyhtiöissä, joissa on vaikeuksia saada markkinaehtoista lainaa. Samoin asuintalovarauksen enimmäismäärää tulee korottaa vastaamaan korjausrakentamisen kasvaneita kustannuksia.

Toiseksi on varmistettava, että asumisen päästöjen vähentämiseen on tarjolla riittävästi taloudellista tukea ja tietoa. Samoin lisääntyviin ja voimistuviin sään ääri-ilmiöihin varautuminen on syytä aloittaa.

Kolmanneksi on huolehdittava siitä, että kenenkään asumisen kustannukset eivät nouse kohtuuttomasti. Esimerkiksi kiinteistöveron tulee pysyä kohtuullisella tasolla, ja sen määräytymisperusteiden on oltava läpinäkyviä ja ennakoitavia.

Uutta lainsäädäntöä laadittaessa hyvä periaate on, että kaiken sääntelyn tulee olla tarkoituksenmukaista ja kustannustehokasta, eikä se saa asettaa kodinomistajia kohtuuttomaan asemaan.

Kiinteistöliiton jäsen voi luottaa siihen, että taloyhtiöiden ääni kuuluu. Samalla vaalit tarjoavat jokaiselle kansalaiselle mahdollisuuden vaikuttaa. Vaalien alla käydyt kahvipöytäkeskustelut, ehdokkaiden tukeminen ja yhteydenpito päättäjiin ovat hyviä tapoja vaikuttaa. Sitten on vielä se tärkein keino: oman äänen käyttäminen uurnalla.

Janne Salakka

Kirjoittaja on Suomen Kiinteistöliiton yhteiskuntasuhdepäällikkö. Hän työskentelee edunvalvonnan ja vaikuttamisen parissa. Koulutukseltaan Salakka on valtiotieteiden maisteri.

Haluatko kommentoida blogia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje