Muutosvastarinta – rakentamisen ongelmien syy ja seuraus?

”On helpompi kuolla kuin muuttua”

Näin kirjoitti Marco Mäkinen Digitalist sivuston artikkelissa 9.1.2015

Hän jatkoi; ”Eikä kyse ole edes siitä, että me emme haluaisi sitä muutosta. Että me olisimme jotenkin tietoisen muutosvastarintaisia

Tässä keskeinen haaste, joka ratkaisee rakentamisen tulevaisuuden. Ympäristö muuttuu, haluamme sitä tai emme. Kykenemmekö muuttumaan sen mukana?

Kosteus- ja homeongelmat voidaan ratkaista vain ja ainoastaan digitaalisuuteen perustuvilla älyjärjestelmillä. Tämän tunnustaminen avaa uuden aikakauden älykotien tuotekehityksessä.

Digitalisaatio

Digitaalisuudesta ja älyjärjestelmistä povataan Suomen ja suomalaisten pelastajaa, se tehostaa toimintaa ja keskittää ihmisten tekemän työn, liiketoiminnan kannalta strategisesti olennaisiin tehtäviin.

Digitaalisuus vaikuttaa kaikkeen ja yhdistää kaiken, toimialasta tai sektorista riippumatta. Se kulkee kaiken suunnittelun ja kehityksen rinnalla ja perustuu molempiin suuntiin liikkuvaan ajantasaiseen dataan.

Digitaalisuus jakaa valtaa asiakkaalle ja avaa liiketoiminnan arvoketjuja. Se muuttaa koko liiketoimintaketjun ansainta logiikan. Tässä on ihmismielen ja rakennusalan suurin haaste.

Rakennusalan haasteet

Rakennusalan jälkeenjääneisyyden digitaalisuuden osalta ymmärrämme, kun katsomme kehitystä, joka ei liity rakentamiseen. Autossa on lähes 200 anturia, jotka ohjaavat energiankäyttöä ja suorituskykyä kuljettaja huomioiden, muuttuvissa olosuhteissa. Rakennusalan digitaalisuudessa olemme aikakaudella ”Ford Anglia”, jonka valmistus loppui jo vuonna 1968.

Rakennusalan muutosvastarinta alkoi digitaalisuuden osalta jo 70-luvulta. Yli 40 vuotta on uskottu hokemaan, pitää tutkia ja tulee kalliiksi. Nyt korjausrakentamisen, kosteus- ja homeongelmien lasku arvioidaan olevan 30 – 50 miljardia euroa. Odottelu on tullut kalliiksi!

Ympäristöministeriön ohjauksessa olevalla ”Kosteus-ja hometalkoot” projektilla on pyritty vaikuttamaan rakentamisen laatuun, mutta heikoin tuloksin. Kosteus-ja hometalkoot projekti on kestänyt vuodesta 2010 ja nyt on viimeinen vuosi meneillään. Päättyykö loppuraportti pitkien selvitysten jälkeen taas toteamukseen, ”pitää tutkia ja tulee kalliiksi”. Nyt odotellaan tunnustusta, että kosteus-ja homeongelmat voidaan ratkaista ainoastaan älykkäällä energialla ja laadukkaalla rakentamisella.

Älykäs energia

Suomen neljä vuodenaikaa muuttuvine olosuhteineen vaikeuttavat kiinteistöjen olosuhteiden hallintaa. Tehokkuuden vaatimukset ovat johtaneet yleiseen energian säästöön, joka väärin toteutettuna aiheuttaa kosteus- ja homeongelman. Energianhallinta ja erityisesti energiakäytön oikea-aikaisuus ovat keskeinen tekijä kiinteistöjen elinkaarikestävyyden ja niissä asuvien ihmisten hyvinvoinnin takaamisessa.

Energiaa pitää käyttää siten ja siinä määrin, ettei muodostu olosuhteita, jossa hometta kasvaa ja kiinteistön elinkaarikestävyys sekä ihmisten hyvinvointi voidaan taata. Näin käytetty energia on ”älykästä energiaa”. Energian älykkyyden määrää viimekädessä sen loppukäyttö ja käyttötarkoitus, ei tuotantomuoto.

Nykyisten rakennusmääräysten mukaan rakennetuissa kiinteistöissä, ottaen huomioon asumistarpeet, ei oikea-aikaista energiakäyttöä voida saavuttaa muulla kuin digitaalisilla älyjärjestelmillä.

Ei aikaa odottaa

Rakennusala on jäänyt digitaalisuuden kehityksestä jälkeen lähes 40 vuotta, jonka johdosta ei voida enää edetä pienin askelin. Sen on saavutettava digitaalisuuden kansainvälinen taso 5-10 vuoden sisällä. Suurella todennäköisyydellä voidaan päätellä, ettei rakennusala ja sitä valvovat viranomaiset kykene omatoimisesti uudistusta toteuttamaan. Ongelma ja sen ratkaisu pitää saada yhdeksi keskeiseksi vaaliteemaksi tulevissa eduskuntavaaleissa 2015.

Lauri Ojala

Olen 58-vuotias pitkänlinjan energiasuunnittelija, joka on päätynyt taistelemaan ”tuulimyllyjä” vastaan. Maalaispoika, syntynyt pienviljelijä perheeseen, harrastanut koirien parissa niin kauan kuin muistaa. Energiapolitiikan popularisoija markkinaehtoisesti, loppukäyttäjän ehdoilla. Harrastan liikuntaa, lähinnä juoksemista ja kuntosaleja, puolimaraton 1.56. Motto: Pitää nähdä metsä puilta?

Haluatko kommentoida blogia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje