Maallikon iltapuhde on ammattilaisen leipätyö

Taloyhtiön hallitukseen kuuluminen ei ole yleisesti ottaen se kaikista halutuin homma. Kukapa kaipaisi itselleen lisää töitä, joiden hoitaminen on pois vapaa-ajasta? Hallituksen työmäärä lisääntyy vielä entisestään taloyhtiön suurien korjaushankkeiden aikana. Tavallisen hallitustyöskentelyn rinnalle esimerkiksi putkiremontissa tai julkisivusaneerauksissa tulevat mm. työmaakokoukset sekä muut palaverit.

Käytä asiantuntijoita ja valitse heidät hyvin

Omaa työtaakkaa helpottaakseen hallituksen kannattaa käyttää asiantuntijoita alusta asti. Arkipäiväisen työn helpottamista edesauttaa pätevän isännöitsijän valinta, erityisissä korjaushankkeissa taas hyvän projektipäällikön ja suunnittelijoiden valinta.

Taloyhtiön korjaushankkeen yhteistyökumppaneiden valintaan käytetty aika tulee usein moninkertaisena takaisin. Taloyhtiömaailmassa korostuu teknisen osaamisen lisäksi referenssit ja näkyvimpien roolien (=projektipäällikkö, päävalvoja, suunnitteluvastaava ym.) osalta myös esiintymistaidot ja yhteistyökyky. Suunnitteluyritykseksi on hyvä valita sellainen, jolta löytyy monialaista osaamista, ettei jokaista pienempää työtä varten tarvitse vaihtaa yritystä.

Taloyhtiöiden suuret korjaushankkeet eivät ole pelkkiä suunnittelutoimeksiantoja, jotka suunnittelijat voivat vain tehdä alta pois toimeksiannon saatuaan – siis ainakaan, jos ne tehdään hyvin. Sen sijaan ne ovat tiiviissä yhteistyössä tehtäviä monisyisiä hankkeita, johon tarvitaan eri alojen osaajia. Yksi osapuoli on taloyhtiön osakkaita edustava hallitus.

Työnjako ja roolit

Hallituksen on oltava mukana suunnittelussa, mutta ei liikaa. Aikataulujen vahtiminen, asioiden kaivelu ja muistuttelu kuuluvat projektipäällikölle, suunnittelusta vastaavalle tai isännöitsijälle. Oikein tehtynä hallituksen eteen tuodaan asiat valmiiksi pureskeltuina päätösehdotuksen kera. Tällöin hallitusta työllistetään mahdollisimman vähän, mutta siten, että päätösvalta säilyy oikeassa paikassa.

Hallituksen kannattaa jakaa työtehtäviä myös sisäisesti. Hallituksen jäsenillä voi olla omat vastuualueet oman osaamisen mukaisesti, eikä kaikkien tarvitse välttämättä osallistua kaikkeen.

Vaadi rahalle vastinetta

Suunnittelukustannukset ovat hankkeesta riippuen vain joitakin prosentteja itse urakan hinnasta. Tällöin on selvää, että niistä säästäminen ei näy juurikaan loppulaskussa. Voi jopa käydä niin, että suunnittelussa säästäminen tulee lopulta kalliimmaksi, jos suunnitelmat ovat huonot. Tästä huolimatta suunnittelukin maksaa rahaa, jolle on saatava vastinetta. Hallituksella kannattaa olla alusta asti selkeä mielipide siitä, mitä he haluavat ja odottavat suunnittelulta ja sen sisällöltä.

Mistä sitten tietää mikä on tilauksen laajuus ja mitä vaatia? Ammattimainen konsultti osaa tarjouksessaan ja tarjousneuvottelussa kuvata hankkeen etenemisen ja esittää sen myös kirjallisesti. Referenssit tarkistamalla vahvistetaan, että myyntipuheet vastaavat tekoja. Ottamalla nämä huomioon, voidaan varmistua siitä, ettei ammattilaisen leipätyö kasvata maallikon iltapuhteiden määrää entisestään.

Dennis Lillkåll

Kirjoittaja on 28-vuotias insinööri, Karves Suunnittelu Oy:n tiimipäällikkö ja LVI-suunnittelija. Karves Suunnittelu Oy on Sweco Asiantuntijapalvelut Oy:n tytäryhtiö. Dennis käsittelee hankkeita hyvin käytännönläheisestä näkökulmasta ja entisen myyntimiehen vahvuutena onkin kertoa teknisistä asioista helposti ja ymmärrettävästi. Valokuvaus, kuntosali sekä frisbeegolf pitävät hänet liikkeessä vapaa-ajalla.

Haluatko kommentoida blogia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje