Lukitus uusiksi vai sittenkin putkiremontti ensin?

Erityisesti asuinkiinteistöjen remonteista puhuttaessa kuulen usein suosituksen: ”Uusikaa ensin putket ja sen jälkeen vasta lukitus”. Mietin mihin tämä ohje oikein perustuu?

Argumenttina käytetään sitä, että remontin aikana niitä avaimia katoaa joka tapauksessa, niitä kun pitää teettää niin paljon eri henkilöille, niin suositus on sitäkin älyttömämpi.  Taloyhtiön lukitusratkaisuissa alkaa onneksi jo olla valinnan varaa. Yhä useamman yhtiön päätös on hankkia elektromekaaninen tai elektroninen lukitus, jonka yksi tärkeimmistä valintakriteereistä on se, että kadonneen avaimen saa kätevästi ohjelmoitua pois. Juuri niin. Jos kerran on todennäköistä, että remontin aikana avaimia katoaa niin silloinhan juuri olisi tärkeää, että voi käyttää hienoa ominaisuutta turvallisuusriskin minimoimiseksi.

Hankitaan hieno järjestelmä, mutta unohdetaan sopia miten sitä käytetään

Kiinteistöt hankkivat kalliita ja hienoja lukitusjärjestelmiä, mutta eivät käytä niitä aina järkevästi. Järjestelmän ylläpidossa tulisi huomioida argumentit, miksi järjestelmän hankintaan on ylipäätään päädytty. Käytän esimerkkinä mekaanisen lukituksen päivittämistä uuteen elektroniseen järjestelmään.

Mekaaninen lukitus on aikaisemmin tarvinnut vain perushuoltoa, sarjamuutoksia ja lisäavaimia. Työt on tilannut isännöitsijä, huoltoyhtiö ja jotkut asiat myös asukkaat suoraan. Työtehtäviä on suorittanut lukkoliike tai ehkä joiltakin osin myös huoltoyhtiö.  Monessa kohteessa on myös omatoimihuolto, joka on tehnyt vaativiakin tehtäviä itse.  Mekaanisen avaimen huono puoli on avainpatentin vanhentuminen ja sen myötä hallitsematon määrä avaimia. Kukaan ei enää voi varmuudella tietää kuinka monta yleisavainta taloon on olemassa ja kenellä ne ovat.

Uusi elektroninen lukitusjärjestelmä mahdollistaa tarkemman avainhallinnan ja muun muassa avainten kello-ohjauksen, määräaikaisuuden ja kulkurekisterin seurannan.  Ohjelmoinnin muutoksen jälkeen jopa asukas itse pystyy poistamaan uudella kulkuavaimellaan vanhan kadonneen avaimen käyttämällä sen lukoissa. Paljon hienoja omaisuuksia, joita tulee uusiin järjestelmiin koko ajan lisää.

Uusi järjestelmä siis mahdollistaa paljon enemmän kuin ennen, mutta uuden järjestelmän hankinnan yhteydessä tulisi aina käydä tarkasti läpi, kuka näitä toimenpiteitä tekee, kenen käskystä ja mitä järjestelmän ominaisuuksia voidaan lain puitteissa edes käyttää. Esimerkiksi asuntopuolella mahdollisuudet lukitusjärjestelmän ominaisuuksien hyödyntämiseen ovat rajallisemmat kuin vaikkapa yrityskohteissa. Tästä esimerkkinä mainitsen esimerkiksi kulkurekisterin tallentumisen lukolle. Hieno ominaisuus mutta sitä voidaan asunto-osakeyhtiöissä hyödyntää virallisesti vasta sitten, jos viranomainen eli poliisi tarvitsee tietoa. Taloyhtiön edustajalla ei ole oikeutta tutkia kuka ovesta on kulkenut ja mihin aikaan. Tässä rikottaisiin henkilön yksityisyyden suojaa.  Se, että tapahtuuko tätä käytännössä on jo toinen tarina.

Kun lukitusjärjestelmä uusitaan, koko avainhallintaratkaisun ylläpitoketju ja eri tahojen roolit voivat muuttua.  Vastuunjako ja palvelunkuvaus pitää määritellä tarkasti. Yllättävän monessa kohteessa olen törmännyt siihen, että lukituksen uusinnan yhteydessä ei ole pohdittu kuka on järjestelmän pääkäyttäjä, miten käytännön ohjelmointimuutokset suoritetaan jne.  Usein ylläpidosta tulee myös kuluja, joita ei ole muistettu budjetoida PTS suunnitelmaan.

Riippumatta siitä kumpi uusitaan ensin putket vai lukkot, taloyhtiön tulee pitää huoli, että ylläpito uusittavalle järjestelmälle tulee myös hankittua järkevästi. Suosittelen viimeistään nyt huomioimaan myös muuttuneen lainsäädännön ja tilaajan vastuun varmistaa, että turvallisuusalan elinkeinoluvanvaraisia työtehtäviä tekee sellainen taho, jolla asia on kunnossa. Lukituksen ylläpidossa on ollut perinteisesti tehtäviä, joita on tehnyt huoltoyhtiö tai isännöintitoimisto ja mikäli pätevyydet sekä lupa ei ole kunnossa, niitä ei enää vuoden vaihteen jälkeen voin tehdä.

Ylläpidon toimivuuden mittari on käytäntö

Kun (jos) esimerkiksi putkiasentaja kadottaa avaimen, pidä huoli että tiedät:

  • Mihin hän ilmoittaa katoamisesta
  • Kuka toimii ja miten
  • Miten uuden avaimen saa käyttöön
  • Mitä tämä maksaa taloyhtiölle?

Lisätietoa:

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista, turva-urakoinnin luvanvaraisuus

Mirva Viljakainen

Mirva Viljakainen on toiminut vuosia avainhallinnan eri tehtävissä.
Hän kouluttaa ja konsultoi kiinteistö- ja turvatekniikan alan yrityksiä ammattitaitoiseen palveluntuotantoon, järjestelmien järkevään ylläpitoon ja hyvään asiakaspalveluun. Turvallisuus on avainasia.
#avainhallinta

Haluatko kommentoida blogia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje