Kuinka rakennusvirheistä voi selvitä?

Uudisrakennukseen on mukava muuttaa, kun kaikki on uutta ja hienoa. Uudiskohteessa perustajaurakoitsija vielä kiertelee ja tekee pieniä korjauksia takuuaikana, yleensä kahden vuoden ajan. Taloyhtiön hallituksen tuleekin olla valppaana takuuaikana ja ilmoittaa havaitsemansa puutteet ja virheet, jotta ne tulisivat korjatuiksi.

Talotekniikkaan kuuluu paljon sellaista, jota ei asunnosta pääse suoraan näkemään. Talotekniikka vaikuttaa sisäilman laatuun ja lämpötiloihin. Rakentamisvaiheessa tulee olla tehtynä erilaisia säätöjä ja mittauksia, joilla todetaan järjestelmien toimivan oikein ja suunnitellusti. Kaikista säätötöistä tulisi olla dokumentaatio, josta asian voi tarkastaa ja todeta. Dokumentaatio on koottu taloyhtiölle luovutettavaan materiaaliin, jota kutsutaan huoltokirjaksi. Huoltokirjana usein toimii paperinen materiaali, joka on kasattu kansioihin. Käytäntö on osoittanut, että huoltokirjat voivat olla puutteellisia ja kaikkea sinne kuuluvaa ei löydy.

Usein olen löytänyt puutteita ja virheitä, jotka huoltokirjan mukaan olisi korjattu mutta käytännössä ei kuitenkaan siten kuin asiakirjat osoittavat. Tyypillisiä rakentamisen puutteita ja virheitä ovat väärin asennetut vesimittarit, säätämätön ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmä, puutteet sadevesijärjestelmässä ja vakavimmillaan puuttuvat palokatkot. Usein törmää siihen, että rakentamisessa on käytetty sellaisia tuotteita, jotka eivät ole hyväksyttyjä tai suunnitelman mukaisia eivätkä toimi suunnitellusti. Vaikeimmin havaittavia virheitä ovat sellaiset, jotka selviävät suunnitelmista, joita rakennuslupaan on vaadittu. Esimerkiksi kesäajan sisäilman lämpötilan hallinta on sellainen. Puutteet tällaisen suunnitelman toteutuksessa tuntuvat kesäisin huonelämpötilojen karkaamisena.

Virheet ja puutteet voivat ilmetä rakennuksessa vasta vuosien päästä. Rakennuksen valmistuttua perustajaurakoitsijalla on 10 vuoden vastuu virheistä ja puutteista, jotka ovat piileviä ja jotka eivät normaalissa asumisessa ja huollossa ole tulleet esille. Mikäli tällaisia piileviä virheitä epäilee, ne tulisi selvittää mahdollisimman pian. Virheen selvitykseen tulee käyttää ammattilaista kuten talotekniikassa lvi-asiantuntevaa konsulttia. Virheen selvittyä asiasta tulee reklamoida perustajaurakoitsijaa ja vaatia virheen korjaamista. Oleellista reklamoinnissa on, että virhe on todettu selkeästi ja on voitu myös todeta virheen aiheuttaja.

Reklamaatio tulee laatia hyvin pian virheen ilmettyä – yleensä puhutaan muutaman kuukauden ajasta. Usein törmää ajatusmalliin, että 10-vuotisvirhevastuu olisi takuu ja takuu ikään kuin päättyisi rakennuksen täytettyä 10 vuotta. Kun 10 vuotta on kulunut, siihen mennessä kerätyt virhe- ja puutelistat luovutettaisiin ja vaadittaisiin takuun puitteissa korjausta. Niinhän ei ole, vaan virheestä tulee hetimiten reklamoida. Taloyhtiön on tärkeää muistaa, ettei 10-vuotista takuuta ole olemassa.

Jos epäilee virhettä rakentamisessa, miten tulisi edetä? Oikea tapa on hankkia asiantuntija, joka selvittää mahdollisen virheen tai puutteen ja laatii reklamaatiota varten teknisen dokumentin, jolla virhe voidaan osoittaa. Viivyttelyyn ei kannata ryhtyä, koska virheen saa taloyhtiö itse maksaa, mikäli reklamointi ei ole oikea-aikainen. Usein hyvin laadittu tekninen näyttö virheestä riittää siihen, että perustajaurakoitsija lähtee virhettä korjaamaan.

Hyvin hoidetuissa kiinteistöissä nämä asiat ovat yleensä kunnossa, ja ulkopuolisia asiantuntijoita käytetäänkin ylläpidossa ja vaikeissa teknisissä selvityksissä. Taloyhtiön hallituksen ei siis kannata ryhtyä itse puoskaroimaan tekniikan eikä juridiikankaan osalta. Onneksi isännöitsijät ymmärtävät virhevastuut ja niistä reklamoimisen. Taloyhtiön hallituksen kannattaakin kuunnella myös isännöitsijää.

Arto Kemppainen

Kirjoittajalla on vuosikymmenten kokemus taloyhtiöiden neuvonnasta LVI-asioissa sekä korjausrakentamishankkeiden LVI-suunnittelusta, projektinjohtamisesta ja valvonnasta.

Haluatko kommentoida blogia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje