Heikko kunnossapito vaarantaa taloyhtiöissä jo asukkaiden pelastusturvallisuutta

Meille kaikille koti on lämmön ja turvallisuuden tyyssija. Turvallisuus on yksi perustarpeistamme ja siksi sitä tulee vaalia.

Kovin ihmettelen nykyistä pelastussuunnittelujärjestelmää ja sen vaikuttavuutta. Hoidamme taloyhtiöiden pelastusturvallisuutta laatimalla suunnitelmia ja unohtamalla konkreettiset turvallisuutta edistävät toimenpiteet. Elämme näennäisturvallisuuden kuplassa – ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, eli puolet on tekemättä” kuvaa hyvin nykytilaa.

Kotitapaturmissa loukkaantuu vuosittain noin 320 000 ihmistä ja 2500 ihmistä kuolee vapaa-ajalla tapaturmaisesti. Yli 95 % kuolemaan johtavista tulipaloista syttyy asuinympäristössä. Vuosittain Suomessa tulipaloissa kuolee noin 80-100 ihmistä ja pelkästään jo noin neljäsosa palokuolemista tapahtuu asuinkerrostaloissa. Vuonna 2016 rakennuspaloissa loukkaantui 678 ihmistä.

Turvallisuutta tulee kehittää

Suomalaisten kotien ja taloyhtiöiden turvallisuus vaatii edelleen kehittämistä. Yrityksemme vuositilastojen mukaan vain 9% kiinteistöistä on huolehtinut lakisääteisistä pelastusturvallisuuden velvoitteista ja 36 prosenttia vuonna 2016 tarkastamistamme kiinteistöistä kuului pelastusturvallisuuden riskiryhmään. Vuositilastot osoittavat, että me elämme keskellä näennäisturvallisuutta.  Näkemykseni mukaan liian monelle kiinteistölle turvallisuustyö tarkoittaa lakisääteistä paperiharjoitusta, joka ei valitettavasti johda käytännön toimenpiteisiin eikä vaaratilanteiden ennaltaehkäisyyn. Sen sijaan, että miettisimme asukkaiden turvallisuutta, keskitymme täyttämään vain lakisääteisiä velvoitteita, eivätkä nekään tule kunnolla hoidetuksi.

Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometrit osoittavat vuosi toisensa jälkeen, että kiinteistön ylläpito on taloyhtiöissä heikolla tasolla. Vuosittaisista hoitokuluista pelastusturvallisuuden osuus on vain alle 1 %.  Se on kustannuksena pieni verrattuna palovahingon tai muun vahingon aiheuttamiin välittömiin tai välillisiin kustannuksiin. Tavanomaisesti vakuutus ei korvaa vahingosta aiheutuneita välillisiä kustannuksia. Lisäksi vakuutusyhtiö voi alentaa korvausta tai evätä sen kokonaan, jos suojeluohjeita ei ole noudatettu ja se on vaikuttanut vahingon syntyyn tai määrään.

Korjaavien toimenpiteiden välttäminen tulee kalliimmaksi taloyhtiölle kuin säännöllinen ja suunnitelmallinen kunnossapito sekä ennaltaehkäisevä turvallisuustyö. Valitettavasti kiinteistöjen kasvava korjausvelka ja heikko kunnossapito vaarantavat jo taloyhtiöissä asukkaiden turvallisuutta.

Turhat riskit pois

Liian monet taloyhtiöt ottavat turhia riskejä taloyhtiön pelastusturvallisuudessa esimerkiksi säilyttämällä tavaraa porraskäytävissä, lämmönjakohuoneissa ja ullakoilla.

Tämä voi aiheuttaa tulipalon, kiihdyttää palon leviämistä tai vaikeuttaa sen sammuttamista ja vaarantaa poistumisen hätätilanteessa.  Alkusammutusvälineiden tarkistuksia laiminlyödään, asukkaat eivät tunne pelastussuunnitelmaa, savunpoistojärjestelmien huoltoja jää suorittamatta ja palo-osastoinnit eivät ole pitäviä. Suomalaisissa taloyhtiöissä ja kiinteistöissä on aika asettaa asukkaiden turvallisuus etusijalle ryhtymällä konkreettisiin turvallisuutta edistäviin toimenpiteisiin.

Meidän tulisi ottaa tavoitteeksi, että vuoteen 2020 mennessä Suomessa ei laadita enää yhtään nykymuotoista pelastussuunnitelmaa. Meidän tulisi siirtyä riskien arviointiin perustuvaan systemaattiseen omatoimisen varautumisen järjestelmään. Järjestelmässä keskiössä olisi suunnitelmallinen vaarojen arviointi, joka ohjaisi keskittymään järjestelmällisesti konkreettisiin turvallisuutta edistäviin toimenpiteisiin.

Hoidetaan turvallisuutta vahinkojen sijaan!

Tuomas Jurvelin

Kirjoittaja on Safetum Oy:n perustaja, yrittäjä ja toimitusjohtaja. Hän tarkastelee kiinteistön pelastusturvallisuutta osana vastuullista kiinteistön kunnossapitoa ja vahinkojen ennaltaehkäisyä. Blogissa esitetään ajatuksia ja ratkaisuja kiinteistöjen turvallisuuden ja kiinteistövarallisuuden edistämiseen sekä kiinteistöomaisuuden ylläpitoon. Vapaa-ajallaan hän mökkeilee, harrastaa juoksua ja viettää aikaa lenkkipoluilla ja luonnossa.

Haluatko kommentoida blogia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje