Hallituksen ja isännöitsijän yhteistyöstä

Isännöitsijän ja hallituksen tehtävänjako ei ole selkeä, mutta silti selväpiirteinen. Hallituksen tehtävänä on tehdä toimivaltansa puitteissa päätöksiä, seurata niiden toteutumista ja valvoa yhtiön toimintaa. Isännöitsijä hoitaa päivittäistä hallintoa ja vastaa yhtiökokouksen ja hallituksen päätösten täytäntöönpanosta. Kummankin vastuulla on kiinteistön ylläpitoon liittyviä asioita, joista juuri nyt tärkeää on esimerkiksi tarkistaa kiinteistönhuollon sopimukset liukkauden torjunnan ja muiden turvallisuuteen liittyvien seikkojen osalta.

Hallituksen puheenjohtaja on erityisen tärkeässä roolissa hallituksen ja isännöinnin yhteistoiminnan kannalta. Vaikka puheenjohtajalla ei juurikaan ole itsenäistä päätösvaltaa muuta kuin kokousten koollekutsumisen ja käsiteltävien asioiden suhteen, on käytännön tasolla yhteydenpito isännöitsijään useimmiten puheenjohtajan tehtävä. Tämä on asia, josta olisi myös syytä keskustella hallituksessa ja sopia, että näin toimitaan.

Sähköpostilla on kovin helppo laittaa viestejä pienistäkin yhtiön asioista ja jos isännöitsijä on mukana kaikissa sähköpostijakeluissa ja -keskusteluissa, johtaa se helposti hallitsemattomaan tilanteeseen. Jos isännöitsijällä on hoidettavanaan vaikkapa 20 taloyhtiötä ja yhdessä yhtiössä on keskimäärin neljä hallituksen jäsentä, aiheuttaa yksikin viesti viikossa jokaiselta hallituksen jäseneltä aikamoisen tulvan jo ennestään kuormitettuun sähköpostiin. Samoin osakkaita ja asukkaita olisi ohjattava kääntymään asiassaan suoraan oikean henkilön puoleen. Jos osakas tarvitsee autopaikkaa tai lainaosuuslaskelmaa, on useimmiten aika paljon nopeampaa hoitaa asia kiinteistösihteerin tai kirjanpitäjän kanssa kuin turhaan kierrättää pyyntöä isännöitsijän kautta.

En tietenkään halua sanoa sitä, etteikö isännöitsijä saisi olla osakkaiden kanssa tekemisissä. Hehän viime kädessä vastaavat vastikkeissaan isännöintipalkkion maksusta. Keskeistä on se, että annetaan isännöinnille aikaa ja mahdollisuus keskittyä yhtiön kannalta olennaisten asioiden hoitamiseen. Silloin hallitus voi myös vaatia isännöitsijältä asioiden eteenpäinviemistä sovitulla tavalla ja sovitussa ajassa.

Isännöitsijä ei ole hallituksen renki, vaan kumppani, asiantuntija ja taloyhtiön toimitusjohtaja. Ja toimii tässä roolissaan tietysti hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti, kuten laissa niin tyylikkäästi sanotaan.

Kai Haarma

Kirjoittaja on Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n toimitusjohtaja ja asianajaja, joka jo nuorena lakimiehenä innostui vivahteikkaasta ja monipuolisesta taloyhtiömaailmasta. Viime vuosina hänen kiinnostuksensa kohteet ovat erityisesti vastuunjakokysymykset ja kiinteistöalan tietosuoja-asiat. Saadessaan varastettua aikaa kiinteistöharrastukseltaan hän toisinaan viettää vapaa-ajan hetkiä golfkentällä tai hiukan tavanomaista raskaamman, mutta laadukkaan musiikin parissa.

Haluatko kommentoida blogia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje