Asunto-osakeyhtiöiden talvisten kunnossapitotehtävien hallinta edellyttää huolellisuutta

Monessa asuntoyhtiössä ollaan huolissaan siitä, onko talvisiin kunnossapitotehtäviin varauduttu riittävästi ja kuka on vastuussa, jos vahinko tapahtuu. Tämä voi vaikuttaa osaltaan osakkaiden halukkuuteen osallistua esimerkiksi asunto-osakeyhtiöiden hallituksen toimintaan tai yhtiökokouksiin. Asunto-osakeyhtiöiden velvollisuutenahan on muun muassa huolehtia siitä, että tontin kohdalla oleva jalkakäytävä ja tontille johtava kulkutie ovat kunnossa ja kulkemista haittaava lumi ja liukkaus on poistettu. Useimmiten yhtiö tekee sopimuksen ulkopuolisen yrityksen kanssa kunnossapitotöistä, joiden asianmukaisen toteutuksen valvontavastuu on asunto-osakeyhtiön isännöitsijällä ja hallituksella.  Asunto-osakeyhtiöissä jalkakäytävien ja pihan kunnossapidon asianmukainen järjestäminen kuuluu yhtiön hallituksen ja isännöitsijän tehtäviin.

Talviset kunnossapitotyöt on organisoitava ja valvottava huolellisesti

Nyrkkisääntönä kunnossapitotöiden hallinnoinnissa on, että asunto-osakeyhtiö vastaa pääsääntöisesti alueellaan tapahtuvista vahingoista, mikäli riittävää huolellisuutta ei ole noudatettu.

Tämä asunto-osakeyhtiön vastuu kiinteistöllä liikkuvia kohtaan tarkoittaa ns. korostunutta huolellisuusvastuuta.  Asunto-osakeyhtiön on osoitettava, että se on toiminut olosuhteet huomioon ottaen huolellisesti, jotta kiinteistön alueella liikkujat eivät loukkaannu esimerkiksi kaaduttuaan liukkaalla kadulla.  Tämä merkitsee sitä, että kolmannen osapuolen kanssa tehty sopimus kattaa tarvittavat toimenpiteet ja riittävän tilanteen seurannan ja toimenpiteet esimerkiksi lumisateen aikana, lumen tai jään kertyessä pihalle tai talon katolle tai sään lämpenemisen aiheuttaessa muutoksia olosuhteisiin. Asunto-osakeyhtiön hallituksen on valvottava huolellisesti, että sopimusta noudatetaan ja sovitut kunnossapitotoimenpiteet toteutetaan sekä dokumentoitava mahdollisimman tarkasti sovitut asiat ja niiden toteutus.

Mikäli isännöitsijä tai hallitus havaitsee puutteita tai laiminlyöntejä, niihin puututaan heti ja huolehditaan siitä, että puutteet ja laiminlyönnit korjataan nopeasti. Niinikään asunto-osakeyhtiön vakuutusturvan on oltava riittävä, jotta mahdollisista vahingoista aiheutuvat kustannukset saadaan katettua.

Isännöitsijä ja hallituksen jäsenet voivat nukkua yönsä rauhallisesti, kun talviset kunnossapitotehtävät lumenluonnista alkaen tehdään sääolosuhteiden mukaan oikea-aikaisesti ja ammattitaitoisesti ja huolehditaan siitä, että asunto-osakeyhtiön alueella on turvallista liikkua kaikkina vuodenaikoina.

Vahingon tapahtuessa

Huolellisesti toteutetuista ja valvotuista kunnossapitotöistä huolimatta vahinkoja voi tapahtua asunto-osakeyhtiön jalkakäytävillä tai tontille kulkevalla tiellä. Mahdollisesta vahingosta vastaa vastuuedellytysten täyttyessä ensisijaisesti asunto-osakeyhtiö, ei sen hallituksen jäsen tai isännöitsijä henkilökohtaisesti. Asunto-osakeyhtiössä on huolehdittava siitä, että kunnossapitotöiden sopimukset ja töiden ja sopimusten valvonta on hoidettu organisoidusti ja huolellisesti ja että asiat on dokumentoitu tarkasti ja yhtiön vakuutusasiat ovat järjestyksessä. Henkilökohtainen korvausvelvollisuus syntyy isännöitsijälle tai hallituksen jäsenelle vain omasta huolimattomuudesta tai omien tehtävien laiminlyönnistä.

Jukka Laakso

Asianajaja Jukka Laaksolla on vankka kokemus erilaisten asunto-osakeyhtiöihin ja kiinteistöihin liittyvien oikeudellista osaamista vaativien tilanteiden ratkaisijana toimimisesta sekä neuvotteluteitse että oikeudenkäynneissä.

Haluatko kommentoida blogia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje