As Oy United

Kuuntelin eräänä iltana vitosluokkalaisen tyttäreni opiskelua fysiikan kokeeseen, jossa teemoina olivat mm. voimat, vastavoimat, tasapaino, kitka ja sen vähentäminen. Hoksasin, että pohdiskelin itse juuri samoja asioita, tosin taloyhtiökontekstissa.

Asunto-osakeyhtiöhän on nimensä mukaisesti asunnonomistajien yhtiö, johon voi kuulua asuinhuoneistojen lisäksi liike- ja toimistohuoneistoja, varastotiloja ja autopaikkoja. Kaikkia näitä yhdistää yhteinen kiinteistö.

Tästä melko erottamattomasta yhteisyydestä huolimatta kiinteistössä ilmenee erilaisten intressiryhmien välisiä voimia ja vastavoimia. Näiden tahtotilojen välille voi helpostikin syntyä kitkaa, joka sitten vaikuttaa kiinteistön käyttöön tai päätöksentekoon.

Tyypillistä on esimerkiksi se, että asuinliiketalossa asuntojen ja liikehuoneistojen osakkaiden välille syntyy omat kuppikuntansa. Suurten korjausinvestointien yhteydessä tällaiseen leiriytymiseen on herkkyys suurimmillaan kun käsitellään hankkeen hyötyjen ja maksujen jakautumista osakkaiden kesken. Osakkaiden oikeustaju yhdenvertaisuudesta joutuu kovalle koetukselle silloin kun erityyppisiä tiloja korjataan ja kunnostetaan yhtä aikaa.

Toinen tavallinen jako kiinteistöissä on omistaja – vuokralainen –asetelma. Jokapäiväisessä arjessa esiintyy usein asenteita, joissa osakkeenomistajat arvostelevat herkästi vuokra-asukkaiden asumistottumuksia – useimmiten järjestyssääntöjen noudattamisesta ja energiankulutuksesta. Tämän jaon taustalla lienee osakkaiden käsitys omasta sitoutumisesta kiinteistöön jo suurella omaisuuserällä ja vastaavasti vuokra-asumisen väliaikaisempi luonne.

Yhtenäisyyteen voi tulla halkeamaa myös kiinteistössä asuvien ja sijoittajaosakkaiden välille. Vastavetoa syntyy erityisesti kiinteistön yhteisten tilojen käyttöä, korjausinvestointeja ja niiden rahoituksen käsittelyä koskevissa asioissa.

Koko ajan yleistyvä monikulttuurisuus luo sekin osaltaan vastavoimia kiinteistöissä. Erilaiset tavat asumis- tai liikkeenharjoittamiskulttuurissa saavat hyvinkin helposti aikaan yhteentörmäyksiä, joita taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä joutuvat kokouksissaan käsittelemään.

Ja onhan toki vielä asukkaiden ikäjakaumallakin omat vaikutuksensa kiinteistön asumisen tasapainoon. Löytyykö esimerkiksi työikäiseltä väeltä aina ymmärrystä nuorenparin elämänrytmille tai vastaavasti opiskelijanuorelta kunnioitusta seniorimman asukkaan seesteiselle kotirauhalle.

Taloyhtiö on aina kokonaisuus, jossa kaikkien käyttäjien intressit täytyy pyrkiä huomioimaan. Yhtiön johto on tietysti avainasemassa luomassa yhtenäistä ja yhdenvertaista toimintakulttuuria, mutta varmasti meistä jokainen tuntee jonkinlaisen pienen tai suuremmankin pyörän, jolla mahdollista kitkan syntymistä voi omalta osaltaan pienentää.

 

Jorma Juhani Koutonen

Kirjoittaja on Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry:n toiminnanjohtaja, jonka koko työura on tähän saakka kulunut kiinteistöalan poikkitieteellisten ja –taiteellisten kysymysten parissa. Siviilissä mies viihtyy perheen sekä kirjallisuus- ja musiikkiharrastuksen lumoissa.

Haluatko kommentoida blogia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje