vesijohto

Uusimmat artikkelit

20.5.2019

Helsingin Uutiset: Vanhoissa vesiputkissa paheneva terveysriski

Heikkokuntoiset vesijohdot saattavat hajotessaan aiheuttaa vakavan vesivahingon ja lisäksi myös terveysriskin. Suomessa on vuosittain jopa kymmeniä tilanteita, joissa talousvesi likaantuu ja likaantunut vesi voi aiheuttaa epidemian. Asiasta kertoo tänään Helsingin Uutiset verkkosivuillaan. Enimmäkseen kyse on pohjavesien likaantumisesta. Vesiputkiverkostojen merkitys ongelmatilanteiden aiheuttajana on kuitenkin kasvanut.

16.5.2019

Vesiverkostojen huono kunto huolettaa THL:ta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan huonokuntoisten vesiputkiverkostojen merkitys vesiepidemioiden aiheuttajana on kasvussa. Suurin osa epidemioista johtuu kuitenkin edelleen pohjavesien likaantumisesta. Ongelma on korostunut 2010-luvulla, sillä tätä ennen Suomessa ei ollut lainkaan vanhoihin vesiputkiverkostoihin liittyviä epidemioita.

9.2.2018

Käyttövesiverkon sakkautuminen on yleinen ongelma

Käyttöveden suodattaminen kiinteistössä voi olla hyödyllistä, Hannu Haanpää toteaa Tampereen ammattikorkeakoulussa valmistuneessa opinnäytetyössään. Tarkoituksena oli selvittää Suomen vesihuoltoverkon rakennetta ja kuntoa, veden laatua ja niiden vaikutusta maamme kiinteistöihin. Veden laatua tarkasteltiin myös kiinteistön omistajan kannalta ja pohdittiin mahdollisia toimenpiteitä kiinteistöjen talousvesiverkon kunnon turvaamiseen.

18.1.2018

Hanoista ja vesijohdoista voi liueta metalleja juomaveteen – veden juoksuttaminen poistaa haitalliset pitoisuudet

Juoksuttaminen kannattaa varsinkin, jos vesi on seissyt useita tunteja tai jos vesikalusteet ovat alle vuoden ikäiset. Kiinteistöjen vesijohdoista ja hanoista voi liueta veteen merkittäviä määriä nikkeliä, lyijyä ja kuparia. Tämä käy ilmi Aalto-yliopistosta valmistuneen Meri Sipilän diplomityöstä, jota varten tutkittiin hanavedestä otettuja vesinäytteitä 30 kiinteistöstä eri puolella Suomea.

17.1.2018

Vesijohtotunnelien huono kunto aiheuttaa riskin veden jakelulle Helsingissä

Helsingin vesijohto­verkostosta noin 40 kilometriä kulkee kalliotunneleissa. Nyt tunneleita aletaan huoltaa, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Seuraavien kymmenen vuoden aikana on Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n tarkoituksena kunnostaa kymmeniä kilometrejä vesijohtotunneleita.

5.12.2017

Vesiputkien pinnoittamista tulisi harkita

Pinnoittamisen riskejä ei tunneta vielä riittävästi. Ministeriö valmistelee parhaillaan asetuksia talousveden kanssa kosketuksissa olevien rakennustuotteiden teknisistä vaatimuksista, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Juomaveteen saattaa liueta terveydelle vaarallisia aineita pinnoittamalla kunnostetuista vesijohdoista.