Aurinkosähkön tuotanto omaan käyttöön on monissa kohteissa jo nyt kannattavaa

Selvitys hajautetun energiantuotannon potentiaalista ja käyttöönoton näkymistä Suomessa tarkasteli hajautetun energiantuotannon potentiaalia ja markkinaehtoisia toteutumisnäkymiä Suomessa vuoteen 2030 saakka. Selvityksessä on tarkasteltu mahdollisuuksia sähkön ja lämmön tuotantoon omaan käyttöön esimerkiksi asuin- tai liikekiinteistössä tai maatilalla ja arvioitu eri teknologioiden kustannuksia ja kannattavuutta sekä kannattavuuden näkymiä tulevaisuudessa. Sähkön tuotannon osalta selvityksessä on tarkasteltu aurinkosähköä ja pienimuotoista tuulisähkön tuotantoa, lämmön osalta aurinkolämpöä, maalämpöä ja muita lämpöpumppuratkaisuja, sekä erikseen biokaasun tuotantoa sähkön ja lämmön tuotantoon sekä liikennekäyttöön. Tarkastelu rajattiin uusiutuvaan hajautettuun tuotantoon ja ratkaisuihin, joilla voisi vuoteen 2030 mennessä olla merkittävää potentiaalia Suomessa, ja joiden ympäristövaikutukset ovat pääasiassa positiivisia.

Kiinteistökohtaisen sähköntuotannon osalta tällä hetkellä potentiaalisimmalta vaihtoehdolta vaikuttaa erityisesti aurinkosähkön tuotanto kiinteistöissä omaan käyttöön. Aurinkosähkön tuotanto on kannattavaa monissa kohteissa jo nykyisellä hintatasolla, mikäli paneeli on oikein mitoitettu ja tuotannolla voidaan korvata omaa sähkön käyttöä ja välttää myös sähkön siirtohinnat ja verot. Kannattavaa tuotantopotentiaalia toteutuneekin merkittävässä määrin seuraavan vuosikymmenen aikana. Sähkön siirtohintojen muuttuminen tehoperusteisemmiksi, ja sitä myötä sähkön kulutuksesta vähemmän riippuvaiseksi, heikentäisi kannattavuutta ja voisi hidastaa kehitystä, mutta tuskin lopettaisi investointeja kokonaan.

Eri lämpöenergiaratkaisuja kannattaa vertailla

Lämpösektorilla merkittävin uusiutuvien ratkaisujen potentiaali liittyy nykyisen kiinteistökohtaisen öljy-, kaasu- ja sähkölämmityksen korvaamiseen erityisesti lämpöpumppuratkaisuilla. Aurinkolämpö voi täydentää erilaisia lämmitysvaihtoehtoja sekä uusissa että olemassa olevissa rakennuksissa. Suomessa on edelleen merkittävässä määrin kiinteistökohtaista öljylämmitystä, jonka korvaaminen muilla lämmitysmuodoilla ei välttämättä ole tämän hetkisillä öljyn hinnoilla kannattavaa. Öljylämmityksestä tuskin päästäänkään kokonaan eroon Suomessa seuraavan vuosikymmenen aikana.

Biokaasulla voidaan kannattavasti tuottaa sähköä ja lämpöä tai biokaasua liikennekäyttöön niissä kohteissa, joissa biokaasua tuotetaan biojätteestä, jätevesistä ym. jakeista, joihin sisältyy ns. porttimaksu. Näiden jakeiden käsittelystä on maksettava hinta, joka tekee biokaasun tuotannosta kannattavaa. Pelkän energiasta saatavan tulon tai hyödyn varassa oleva biokaasun tuotanto ja hyödyntäminen pienessä mittakaavassa ei ole tällä hetkellä useinkaan kannattavaa. Porttimaksun sisältävien biokaasun lähteiden kokonaispotentiaalista on Suomessa hyödynnetty arviolta jo lähes puolet. Esimerkiksi peltobiomassoihin liittyy huomattavasti suurempi potentiaali, mutta tällöin kannattavuus vaatisi voimakasta tukea tai muita kannustimia.

Hajautettua energiantuotantoa ei voi tarkastella ainoastaan taloudellisen kannattavuuden näkökulmasta ja nykyisessä markkinamallissa. Hajautettuun tuotantoon liittyen kehitteillä on suuri määrä uudenlaisia liiketoimintamalleja, joissa voidaan hyödyntää muita asiakkaille tuotettavia arvoja, tai toisaalta pyrkiä toimimaan nykyisestä energiamarkkinamallista poikkeavalla logiikalla. Hajautettu tuotanto mahdollistaa yksityishenkilöiden, yhteisöjen ja pienten yritysten aktiivisen osallistumisen energian tuotantoon. Toisaalta energiankuluttajat etsivät tapoja, joilla voivat vaivattomasti tuottaa itse itselleen energiaa. Tämä tuo mahdollisuuksia sekä nykyisille että uusille energiamarkkinoiden toimijoille uusien tuotteiden ja palvelukonseptien tarjoamiseen.

Selvityksen toteutti Pöyry Management Consulting Oy vuoteen 2030  ulottuvan kansallisen energia- ja ilmastostrategian taustaselvityksenä ja osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Selvityksen loppuraportti

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

energiayhteisö

26.9.2023

Energiayhteisö tuo säästöä osakkaan sähkölaskuun

Vantaalaisen As Oy Rautaluhdin katoille rakennettiin aurinkovoimala, jonka tuottamaa energiaa käytetään taloyhtiön sähkönkulutuksen kattamiseen. Ylijäämäenergia jaetaan osakkaiden kesken. Jakaminen onnistuu paikallisen verkkoyhtiön perustaman virtuaaliverkon kautta.

aurinkovoimalan hankinta

5.10.2023

Ota nämä huomioon aurinkovoimalan hankinnassa

Taloyhtiöiden asukkaat voivat hyödyntää aurinkopaneeleiden tuottamaa sähköä omassa taloudessaan energiayhteisön avulla. Energiayhteisö tarkoittaa taloyhtiön osakkaiden yhteenliittymää, joka perustetaan yhteistä sähköntuotantoa varten.

22.8.2023

Kaupallinen yhteistyö

Picote tuo globaalin näkökulman putkien kunnostukseen

Picote tunnetaan rakenteita rikkomattomasta tekniikastaan myös Yhdysvalloissa, jonne se laajentui jo vuonna 2013. Nykyään Picotella työskentelee Pohjois-Amerikassa jo 10 työntekijää. Yritys laajentuu edelleen ja tekee jatkuvasti uusia innovaatioita.

Picote

15.3.2023

Kiinteistölehden vaalikysely: Anders Adlercreutz / RKP

RKP:n Anders Adlercreutzin vastaukset Kiinteistölehden eduskuntavaalikyselyyn.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti