Yhdenvertaisuus taloyhtiössä

Uusimmat artikkelit

1.12.2016

Älytolpista ratkaisu sähköautojen lataukseen?

Janne Käpylehto ja Vesa Linja-aho ottavat Talouselämän Tebatissa kantaa sähköautojen lataustolppien taloyhtiöissä aiheuttamiin ongelmiin. Heidän mukaansa älyteknologian avulla ohjattu lataus voisi olla ratkaisu kiistakysymyksiin. Taloyhtiöissä ongelmia aiheuttavat eritoten osakkaiden yhdenvertaisuutta koskevat tulkinnat ja lataustolppien asennuksen vaatimien kustannusten jako.