vapaa-ajan asunto

Uusimmat artikkelit

18.5.2020

Kuinka kauan mökillä saa oleilla?

Kangasalan kunta velvoitti vuonna 2012 pariskuntaa lopettamaan loma-asuntonsa luvattoman käytön vakituisena asuntona uhkasakolla. Kunnan päätös pysyi voimassa hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa, kirjoittaa Talouselämä. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen kunnan päätöksestä, sillä sen mukaan pariskunta oli asunut vakituisesti mökillään useita vuosia, eikä mökille ei oltu haettu lupaa käyttötarkoituksen muuttamiseksi pysyvään asumiseen.

3.6.2019

Vapaa-ajan asunnossa asuva on virallisesti asunnoton

Maistraattien vuodesta 2014 asti voimassa olleen käytännön mukaan vapaa-ajan asunnossaan vakituisesti asuva merkitään väestötietojärjestelmään vailla vakinaista asuntoa olevaksi, kertoo Ilkka. Käytäntö perustuu maistraattien yhtenäistämisohjeeseen ja sen mukaan rakennusvalvonnan vapaa-ajan asunnoksi määrittämää asuntoa ei voi kirjata väestötietojärjestelmään henkilön vakituiseksi asunnoksi. Vapaa-ajan asunnoissa vakituisesti asuville koituu käytännöstä useita hankaluuksia muun muassa lainan saannissa.