kunnallinen jätehuolto

Uusimmat artikkelit

16.9.2020

Kiinteistönhaltijan jätteenkuljetus ja kaksoisjärjestelmä haasteena jätehuollon kehittämiselle

Kuntaliiton ja Ylen tekemässä kyselyssä viranomaiset tuovat esiin kiinteistönhaltijan jätteenkuljetusjärjestelmän ja jätteenkuljetuksen kaksoisjärjestelmän aiheuttamat haasteet jätehuollon kehittämiselle ja viranomaistyölle. Kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen koetaan toimivan paikoitellen puutteellisesti, mikä vaikeuttaa monin osin kunnan jätehuollon järjestämistä ja asettaa asiakkaat eriarvoiseen asemaan. Jatkuva kuljetusasioiden ja niitä koskevien valituksien käsittely vie huomattavasti resursseja jätehuollon kehittämiseltä.

1.6.2020

Jätteenkuljetuksen kustannuksissa alueellisia eroja

Kunnan järjestämäksi suunniteltu jätehuolto aiheuttaa keskustelua. Kunnallinen jätehuolto hyödyttäisi haja-asutusalueiden asukkaita, mutta tulisi nykyjärjestelmää kalliimmaksi tiiviisti rakennettujen lähiöiden asukkaille, kirjoittaa Turun Sanomat (30.5.2020) Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:n toimitusjohtaja Teemu Halenius pohtii artikkelissa jätteenkuljetusjärjestelmien kulueroja. Halenius uskoo, että keskitetty jätehuolto kannattaisi harvaan asuttuilla alueilla, joissa jätehuolto-ongelmat ovat olleet näkyvissä.