Asuntojen kysyntä

Uusimmat artikkelit

19.8.2021

Asumismenot lohkaisevat jopa kolmanneksen tuloista tulevina vuosina

Korona-aikana asumismenojen suhde käytettävissä oleviin tuloihin on pysynyt toistaiseksi paikoillaan. Koronan myötä lisääntynyt etätyöskentely on kasvattanut asunnon koon merkitystä valintakriteerinä sijainnin kustannuksella. − Sijainti on asuntomarkkinoilla edelleen tärkeä tekijä, mutta sen painoarvo on laskenut.