vuokratilastot

Uusimmat artikkelit

9.5.2019

Tilastokeskus uudisti vuokratilastonsa

Tilastokeskus on uudistanut asuntojen vuokrat -tilastoa koskevan aineistonsa keruun. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokratason nousu on uudistetun aineiston perusteella ollut aiemmin havaittua maltillisempaa. Uudistetussa tilastossa käytetään Kansaneläkelaitoksen asumistukirekisteriä sekä vuokrataloyhtiöiden vuokra-asuntotietoja.