vakituinen asunto

Uusimmat artikkelit

3.6.2019

Vapaa-ajan asunnossa asuva on virallisesti asunnoton

Maistraattien vuodesta 2014 asti voimassa olleen käytännön mukaan vapaa-ajan asunnossaan vakituisesti asuva merkitään väestötietojärjestelmään vailla vakinaista asuntoa olevaksi, kertoo Ilkka. Käytäntö perustuu maistraattien yhtenäistämisohjeeseen ja sen mukaan rakennusvalvonnan vapaa-ajan asunnoksi määrittämää asuntoa ei voi kirjata väestötietojärjestelmään henkilön vakituiseksi asunnoksi. Vapaa-ajan asunnoissa vakituisesti asuville koituu käytännöstä useita hankaluuksia muun muassa lainan saannissa.