työmaaturvallisuus

Uusimmat artikkelit

11.5.2017

Työturvallisuus Constissa on merkittävästi parantunut

Korjausrakentamiseen erikoistuneen Constin työmaaturvallisuus on parantunut merkittävästi. Muun muassa turvapuistokäyntien myötä yhtiön tapaturmamäärät on saatu puolitettua vuosina 2014–2016. Parannus työturvallisuudessa käy ilmi kolmen vuoden seurantajaksolla, jonka kuluessa työtapaturmat lähes puolittuivat.