rakennuskanta

Uusimmat artikkelit

27.4.2022

Asuinrakennusten vuosittainen korjaustarve lähes 8 miljardia euroa

Rakennus- ja asuntokanta on tärkeä osa kansallisomaisuutta ja kotitalouksien varallisuutta, mutta sen korjaustarpeesta on ollut vain vähän tietoa. Nyt julkaistu raportti päivittää korjaustarpeen tilannekuvan vuoteen 2050 saakka. Vuoden 2020 lopussa Suomessa oli yli 1,3 miljoonaa asuinrakennusta, joiden yhteinen arvo on noin 480 miljardia euroa.

6.3.2020

Suomigrammi näyttää rakennusten määrän Suomessa – ja paljon muuta

Maanmittauslaitoksella on uusi palvelu, joka visualisoi maastotietokannasta laskettuja tilastoja. Suomigrammi näyttää esimerkiksi maan rakennuksien, suurimpien loma-asuntokeskittymien ja autoteiden kilometrien määrät kunnittain tai maakunnittain. Suomigrammista näkee kartalla tai diagrammina erilaisten maasto- ja rakennetun ympäristön kohteiden määrän.

8.6.2017

Ympäristöministeriö selvittää puisten rakennusten ja rakennustuotteiden merkityksen hiilivarastona

Ympäristöministeriö teettää selvityksen suomalaiseen rakennuskantaan sitoutuneesta hiilen varastosta ja sen kehittymisestä. Selvitys antaa tietoa siitä, miten eri rakennustavat vaikuttavat hiilivaraston kehittymiseen ja minkä tyyppinen puurakentaminen tuottaa suurimman ilmastohyödyn. Selvityksen tekee VTT ja se valmistuu alkusyksystä. Metsien hakkuiden lisääntyessä ympäristöministeriö haluaa selvittää hiilen kiertoa metsästä tuotteisiin ja takaisin ilmakehään. Selvityksessä arvioidaan, miten pitkäksi aikaa puuhun sisältyvä hiili sitoutuu puun eri käyttökohteisiin. Arviossa otetaan huomioon myös vaikutukset hiilipäästöihin, kun […]