rakennuksen hiilijalanjälki

Uusimmat artikkelit

21.10.2019

Peruskorjausten kustannukset ja hiilijalanjälki purkavaa uudisrakentamista pienempiä

Sweco on verrannut Helsingin kaupungin toimeksiannosta asuinrakennusten peruskorjauksen ja korottamisen tai purkamisen ja uudisrakentamisen välisiä eroja rakentamiskustannuksissa ja päästöissä. Helsingin kaupungin asuntotuotantopalvelut Att teetti selvityksen kahden Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistaman vuokrakerrostalokohteen peruskorjaamisen ja korottamisen sekä vastaavasti purkamisen ja uudisrakentaminen kustannuksista. Sweco toteutti molempien selvitysten osalaskelmat.