PAH-yhdisteet

Uusimmat artikkelit

17.4.2019

AVI varoittaa PAH-yhdisteistä purkukohteissa

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet muistuttavat purkutyömaiden rakennuttajia ja pääurakoitsijoita tärkeydestä selvittää PAH-yhdisteiden esiintyminen purkukohteissa ennen purkutöiden aloittamista. PAH-yhdisteet (polysykliset aromaattiset hiilivedyt) on luokiteltu muun muassa syöpää aiheuttaviksi aineiksi ja niitä sisältävien rakennusmateriaalien purkutöissä edellytetäänkin asbestipurkujen tavoin alipaineistettua ja osastoitua purkutapaa. Yhdisteet esiintyvät ilmassa esimerkiksi pölyihin sitoutuneina.