asumisterveysasetus

Uusimmat artikkelit

29.4.2017

Asumisterveys

Tupakointi, sisäilman lämpötila ja sisäilman laatu aiheuttavat paljon keskustelua taloyhtiöissä. Asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveydellisten olojen valvonta kuuluu valtakunnallisesti sosiaali- ja terveysministeriölle, alueellisesti Aluehallintovirastolle sekä kunnan tasolla kunnan terveydensuojeluviranomaisille. Kuntien terveystarkastajat voivat käyttää asumisterveysasetusta apuna erityisesti asuntojen tarkastuksissa, mutta ohjeita ja mittausmenettelyjä voidaan soveltuvin osin käyttää myös muiden oleskelutilojen, kuten hoitolaitosten ja oppilaitosten rakennusten terveydellisten […]