astma

Uusimmat artikkelit

30.10.2019

THL: sisäilmariskit koetaan todellista suuremmiksi

Ihmiset kokevat sisäilmaan liittyvät terveysriskit usein suurempina ja vakavampina, kuin mitä ne tutkimustiedon perusteella ovat, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n toteuttamasta Kansallisesta sisäilmakartoituksesta. Lähes kaikissa rakennuksissa esiintyy kosteus- ja mikrobivaurioita niiden elinkaaren aikana, mutta vain pieni osa niistä lisää astman riskiä. Tästä huolimatta yli puolet kyselyyn vastanneista piti vähäistäkin kosteusvauriota niin vakavana riskinä […]

20.6.2019

THL: Maalaistalomainen mikrobisto suojaa astmalta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreen tutkimuksen mukaan lapsen riski sairastua astmaan on sitä pienempi, mitä enemmän varhaislapsuuden kodin sisätilojen bakteeristo muistuttaa maalaistalon bakteeristoa. Tutkimuksessa analysoitiin 400 suomalaisen ja 1000 saksalaisen kodin mikrobistoa. Vaikutus ei perustunut mikrobilajien suureen määrään, vaan eroihin tiettyjen bakteerien määrissä.