taloyhtiön myynti

Uusimmat artikkelit

18.10.2017

Koko taloyhtiö myytiin Oulussa

Pur­ku ja myyn­ti oli yh­ti­öl­le ta­lou­del­li­ses­ti jär­ke­vin, sil­lä yh­ti­ön pe­rus­kor­jaus oli­si käy­nyt osak­kail­le kal­liik­si, kirjoittaa Oulu-lehti. Ky­sees­sä on Ou­lun ja koko Suo­men mit­ta­kaa­vas­sa har­vi­nais­laa­tui­nen ta­paus, joka on eden­nyt su­ju­vas­ti alus­ta lop­puun. Sii­tä­kin huo­li­mat­ta, et­tä Puistokadulla sijaitsevassa yh­ti­ös­sä on 27 asun­to-osa­ket­ta, ja pur­ku ja ase­ma­kaa­van muu­tos vaa­tii jo­kai­sen osak­kaan suos­tu­muk­sen.