YM: Rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmä koetaan selkeäksi

Ympäristöministeriön kehittämä rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmä keräsi touko-kesäkuussa pidetyllä lausuntokierroksella 55 lausuntoa. Lausuntoyhteenveto sekä yksittäiset lausunnot on nyt julkaistu, ympäristöministeriö uutisoi.

Vastaajista 83 % arvioi menetelmän selkeäksi, 66 % tarpeeksi kattavaksi ja 73 % koki sen soveltuvan käytettäväksi rakennuksen suunnitteluvaiheen aikana. Menetelmän taustalla olevat EN-standardit ja EU:n Level(s) -menetelmä saivat tuen 83 % vastaajilta, ja 87 % kannatti tavoitetta harmonisoida rakennusten elinkaariarviointia Pohjoismaissa.

Enemmistö, 57 %, vastanneista katsoi menetelmän soveltuvan sekä uudis- että korjausrakentamiseen, mutta korjauskohteiden arviointia toivottiin edelleen selkeytettävän. Enemmistö, 57 %, oli myös tyytyväinen tiedottamiseen ja viestintään, vaikka aihepiiriin liittyvän neuvonnan, tiedotuksen ja koulutuksen tarve nousi myös vahvasti esille.

Ympäristöministeriö valmistelee rakennusten elinkaaren vähähiilisyyden arvioinnin säädösohjausta osana käynnissä olevaa maankäyttö- ja rakennuslain uudistusta. Osana valmistelua on kehitetty Suomen oloihin soveltuva rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmä. Tavoitteena on, että rakennuksen elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä ohjataan lainsäädännöllä 2020-luvun puoliväliin mennessä. Ympäristöministeriön laatimat vähähiilisen rakentamisen kriteerit otetaan ensin koekäyttöön julkisissa rakennushankkeissa.

Lue lisää täältä.

 

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti