YM: Palaute asumisoikeuslain uudistusehdotuksesta julkaistu

Asumisoikeuslain uudistusta koskevaan esitysluonnokseen tuli 20.5.-15.7. järjestetyllä lausuntokierroksella 70 lausuntoa. Palaute on sekä myönteistä että kriittistä vaihdellen huomattavasti lausunnonantajien ja aiheiden mukaan, ympäristöministeriö tiedottaa.

Lausunnonantajat ovat yksimielisiä siitä, että asumisoikeusjärjestelmää tulee kehittää, mutta näkemykset keinoista vaihtelevat. Nykyinen järjestelmä tarjoaa asukkaalle huoletonta asumista, jossa asunnoista ja asumisoikeusmaksun palautuksesta vastaa asumisoikeusyhtiö. Ympäristöministeriön valmistelema lakiesitys kehittää asumisoikeusasumista paremmaksi tältä pohjalta. Uudistuksen kohteena on asukasvalinta, asukashallinto ja rajoituksista vapauttaminen tietyissä tarkkaan määritellyissä poikkeustilanteissa. Pieni osa asumisoikeusasunnoista on asukaslähtöisissä asumisoikeusyhdistyksissä, ja myös tätä muotoa halutaan kehittää.

-Asukkaita huolettaa lausuntopalautteen mukaan muun muassa esitetty mahdollisuus vapauttaa asumisoikeusasunnot niitä koskevista rajoituksista, vaikkakin se olisi mahdollista vain tarkkaan rajatuissa poikkeustilanteissa. Rajoituksista vapauttamisen reunaehtoja haluttaisiin myös tiukentaa. Asukasvalinnan uudistuksen katsotaan heikentävän nykyisten hakijoiden oikeuksia. Asukkaat ehdottavat, että asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeen taso säädettäisiin ARA-vuokratasoa vastaavaksi.

-Kuntien mukaan uudistuksessa tulisi varmistaa uuden asukasvalintajärjestelmän yhdenmukaisuus ja siirtymäajan sujuvuus vaihdettaessa vanhasta järjestelmästä uuteen. Tähän toivotaan valvovan viranomaisen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n ohjeistusta ja asetustasoista sääntelyä.

-Myös asumisoikeusyhtiöt esittävät tarkennuksia lakiesityksen sisältämiin säännöksiin.

Esityksen valmistelua jatketaan lausuntopalaute huomioiden, ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyn aikana. Koska lakiesitys kytkeytyy monilla tavoin perusoikeuksiin, on siitä pyydetty lausunto myös oikeuskanslerinvirastosta.

Lue koko tiedote ja yhteenveto lausuntopalautteesta täältä.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti