Yhtiökokoussanastoa

Kuva: Bigstock

Tuntuvatko yhtiökokouskutsussa ja itse kokouksessa vilisevät termit joskus vierailta tai vaikeilta ymmärtää? Kiinteistöliitto on laatinut Yhtiökokous-suomi-sanakirjan, joka löytyy hiukan laajempana myös liiton verkkosivuilta.

Enemmistöpäätös vs. määräenemmistöpäätös

Enemmistöpäätös tarkoittaa, että yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaalissa tulee valituksi eniten ääniä saanut. Äänten mennessä tasan henkilövaali ratkaistaan arvalla ja muu äänestys puheenjohtajan äänellä, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Yhtiöjärjestyksen määräyksellä enemmistövaatimusta voidaan lieventää vain vaalien osalta.

Määräenemmistöpäätöksessä yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Vaatimusta ei voi lieventää yhtiöjärjestyksen määräyksellä.

Hoitovastike

Hoitovastikkeella katetaan muut paitsi pääoma- ja erillisvastikkeella (mm. vesimaksu) katettavat yhtiön menot.

Kunnossapitotarveselvitys

Asunto-osakeyhtiölaki edellyttää taloyhtiön hallituksen esittävän vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa – tilinpäätöskokouksessa – kirjallisen selvityksen seuraavien 5 vuoden kunnossapitotarpeista. Laki ei aseta selvitykselle määrämuotoa.

Pääomavastike

Pääomavastikkeella katetaan As Oy lain olettamasäännöksen mukaan pitkävaikutteiset menot, jotka aiheutuvat kiinteistön ja rakennuksen hankinnasta, rakentamisesta, peruskorjauksesta ja uudistuksesta, ellei yhtiöjärjestys niitä tarkemmin määrittele.

Tilinpäätös

Taloyhtiön tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot osakkaille taloyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätöksestä selviää, mihin taloyhtiössä on käytetty rahaa ja miten menot on katettu. Tilinpäätös koostuu tuloslaskelmasta, taseesta ja liitetiedoista.

Tilintarkastuskertomus

Tilintarkastuskertomus on KHT- tai HT-tilintarkastajan tekemä tarkastuskertomus. Kertomuksen sisältö ja muoto on määritelty hyvin tarkkaan.

Toiminnantarkastuskertomus

Toiminnantarkastuskertomuksen laatii toiminnantarkastaja, yleisimmin osakkeenomistajien keskuudesta valittu henkilö. Kertomuksen sisällöstä löytyy laista määräyksiä, mutta määrämuotoa sille ei ole asetettu.

Toimintakertomus

Toimintakertomus on sanallinen selvitys yhtiön tilikaudesta, taloudellisesta tilanteesta ja asioista, jotka eivät suoraan käy ilmi tilinpäätöksestä. As Oy lain mukaan asunto-osakeyhtiöiden on aina laadittava toimintakertomus. Toimintakertomus ei ole osa itse tilinpäätöstä, mutta kuuluu tilinpäätöskokonaisuuteen.

Äänileikkuri

Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksessa järjestettävässä äänestyksessä osakkeenomistajan äänimäärä on enintään viidesosa kokouksessa edustettujen osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä, jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä.

Jos yhden henkilön tai samojen tahojen yhdessä omistamat osakeryhmät yksinään tuottavat yli 20 % ääniosuuden, tulee äänileikkuri sovellettavaksi. Valtuutuksella saatuja ääniä ei lasketa yhteen voimassa olevan lain mukaista ä

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti