Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Hallitus päättää kunkin taloyhtiön omia yhtiöjärjestyksen määräyksiä sekä asunto-osakeyhtiölakia noudattaen asioista, joita se vie yhtiökokouksessa käsiteltäviksi ja päätettäväksi. Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhtiökokouksen alussa ei enää voida esityslistalle ottaa päätettäviksi tarkoitettuja asioita. Eli päätettävät asiat tulee olla mainittu jo kokouskutsussa. Kokouksessa voidaan ottaa esille keskusteltavaksi asioita, mutta niistä ei voida tehdä päätöksiä.

Taloyhtiön yhtiökokouksessa on esitettävä:

  1. tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus;
  2. hallituksen kirjallinen selvitys tarpeesta sellaiseen yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitoon yhtiökokousta seuraavan viiden vuoden aikana, joka vaikuttaa olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin osakehuoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin; sekä
  3. hallituksen kirjallinen selvitys yhtiössä suoritetuista huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä ja niiden tekoajankohdat.

Yhtiökokouksessa on päätettävä:

  1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
  2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
  3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle;
  4. talousarviosta ja yhtiövastikkeen määrästä, jos tämä kuuluu yhtiökokoukselle;
  5. hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan valinnasta, jollei tässä laissa säädetä tai yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin näiden toimikaudesta tai valinnasta; sekä
  6. muista yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista.

Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että taloyhtiössä pidetään tilikauden aikana useampia varsinaisia yhtiökokouksia. Tällöin kohdissa 4-6 tarkoitetuista asioista voidaan päättää yhtiökokouksessa, joka pidetään yli kuuden kuukauden kuluttua edellisen tilikauden päättymisestä. Normaalisti tämä tarkoittaa ns. syysyhtiökokousta.

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti