Vuokranantaja, vuokralainen ja autopaikka

Maa on kortilla ja siten ovat myös autopaikat. Etenkin kaupunkien ydinkeskustoissa autopaikka on harvoille suotu etuoikeus. Ei olekaan ihme, että neuvonnassamme nousee säännöllisesti esiin kysymys autopaikkojen jakamisesta ja autopaikan vuokrasopimuksesta. Otetaanpa aihe käsittelyyn vuokranantajaosakkaan ja tämän vuokralaisen näkökulmasta.

On hyvä muistaa osakkaiden, asukkaiden ja huoneistojen käyttäjien yhdenvertaisuus autopaikkojen jaossa. Syvemmälle tähän teemaan ei tulla tässä uppoutumaan, mutta mainittakoon kuitenkin muutama seikka.

Vuokranantajan on voitava luovuttaa vuokralaiselleen samanlainen oikeus yhtiön hallinnassa olevaan autopaikkaan kuin talossa asuvilla osakkailla on. Yhtiössä asuvien ja muiden osakkaiden asettaminen eriarvoiseen asemaan on yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista. Jos autopaikkoja ei riitä kaikille, voidaan paikan tarvitsijoiden kesken muodostaa jonotuslista. Jonotusjärjestyksen kannalta ei ole merkitystä sillä, onko jonossa oleva asujaosakas vai vuokranantajaosakkaan vuokralainen: merkitystä annetaan vain jonoon tulemisen ajankohdalle. Myöhemmin jonoon tuleva asujaosakas ei siis ohita jonossa valmiiksi olevaa toisen osakkaan vuokralaista.

Yhtiön hallinnassa olevat autopaikat

Yleensä taloyhtiössä olevat autopaikat ovat taloyhtiön hallinnassa. Usein asukkaat maksavat taloyhtiölle vuokraa vastikkeena autopaikkojen käytöstä, mutta joskus autopaikat on annettu asukkaiden käyttöön myös veloituksetta.

Kuten edellä on todettu, on vuokranantajan voitava luovuttaa vuokralaiselleen samanlainen oikeus yhtiön hallinnassa olevaan autopaikkaan kuin talossa asuvilla osakkailla on. Silloin tällöin nousee esiin kysymys, onko sijoittajaosakkaan uuden vuokralaisen asetuttava autopaikkajonon viimeiseksi vai saako tämä hyväkseen vuokranantajaosakkaan tai aiemman vuokralaisen jonotuspaikan. Oikeuskäytännön puuttuessa kysymykseen ei ole annettavissa selkeää vastausta.

Ensimmäisen tulkinnan mukaan säännös tarkoittaa vain sitä, että vuokranantajaosakkaan vuokralaisen on voitava jonottaa autopaikkaa tasavertaisesti asujaosakkaan kanssa. Esimerkiksi pois muuttavan osakkaan tulee palauttaa autopaikka yhtiölle, ja vuokralainen asettuu itse autopaikkajonon viimeiseksi. Tämä kuitenkin tarkoittaisi käytännössä sitä, että vuokranantaja ei pystyisi luovuttamaan vuokralaiselle samalaista oikeutta kuin hänellä itsellään on.

Mielestämme oikeamman tulkinnan mukaan pois muuttava osakas voisi luovuttaa vuokralaisensa käyttöön taloyhtiöltä vuokraamansa autopaikan tai jonotuspaikkansa. Tämä tulkinta saa vahvaa tukea Asunto-Osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaatteesta, josta kerrottiin edellä. Esimerkiksi, jos pois muuttava osakas ei saa luovuttaa autopaikkaa vuokralaiselleen, osakas joutuu huonompaan asemaan kuin autopaikan omaava osakas, joka asuu pääsääntöisesti muualla. Tällöin yhdenvertaisuus osakkeenomistajien välillä ei toteudu. Osakkaan oikeutta luovuttaa autopaikka vuokralaiselle ei voida perustella pelkästään osakkaiden yhdenvertaisella kohtelulla, vaan myös tässä tulee ottaa huomioon autopaikan todellinen tarve. Jos jollain myöhemmällä vuokralaisella ei ole tarvetta autopaikalle, osakkaan on luovuttava autopaikasta. Samalla tavalla muualla asuva osakas joutuu luopumaan autopaikastaan, mikäli hänellä ei ole enää tarvetta.

Osakashallinnassa olevat autopaikat

Autopaikat voivat olla myös osakashallinnassa, jos yhtiöjärjestyksessä on näin määrätty. Tällöin osakas voi päättää vapaasti hallinnassaan olevan autopaikan käytöstä.

Osakashallinnassa oleva autopaikka on usein järkevää vuokrata eri vuokrasopimuksella kuin itse asuinhuoneisto. Esimerkiksi jos vuokranantaja tarvitsee autopaikan jossakin vaiheessa omaan käyttöönsä, on pelkän autopaikan vuokrasopimus yksinkertaisempi irtisanoa. Ainakaan ei tarvitse pohtia mahdollista vuokranalennusta tai jopa vuokralaisen purkuoikeutta tilanteessa, jossa vuokralaisen käytössä ei enää olisikaan asuinhuoneiston vuokrasopimuksessa luvattua autopaikkaa.

Autokatoksessa tai autotallissa olevaa autopaikkaa koskevaan vuokrasopimukseen sovelletaan lakia liikehuoneiston vuokrauksesta. Siten niissä sijaitsevat autopaikat voidaan irtisanoa vain, jos tähän on olemassa hyvän tavan mukainen peruste. Irtisanominen on mahdollista esimerkiksi silloin, jos vuokranantaja tarvitsee autopaikan omaan käyttöönsä. Irtisanomisaika on vuokranantajan puolelta kolme kuukautta, jollei toisin ole sovittu. Vuokrasopimuksessa kannattaakin sopia tätä lyhemmästä irtisanomisajasta.

Taivasalla olevan autopaikan vuokrauksessa sovelletaan puolestaan maanvuokralakia. Tällöin irtisanomisaika on vuokranantajan puolelta kaksi viikkoa. Toisin kuin yleensä, taivaspaikan voi irtisanoa ilman mitään sen kummempaa perustetta.

4 kommenttia

 • JORMA PEKKARINEN Reply

  11.6.2017 at 16:52

  HEI. MINULLA ON AUTOKATOSOSAKE JA TAIVASPAIKKAOSAKE. AIKOMUS OLISI VUOKRATA TALOYT, ASUKKAILLE ENSISIJAISESTI TAI ULKOPUOLELLE . RIVITALO KUOPIOSSA ( HINTA) VUOKRASOPIMUKSIA ?

 • Berit Reply

  30.6.2017 at 18:58

  Minulla on toimitilasta toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus, 3kk irtisanomisaika ja ensimmäisen kerran irtisanottavissa 30.6.2017 (eli tänään). Vuokrasopimusta tehtäessä viimesyksynä minulta kysyttiin tarvitsenko autopaikankin ja ilmoitin tarvitsevani. Autopaikka (kohdassa “muut maksut”) ilmoitetaan kuitenkin samassa vuokrasopimuksessa kuin liiketilakin. Kyse on siis takapihalla, taivasalla olevasta tolpallisesta parkkipaikasta. Ei katosta, ei autotallia. Juuri maanvuokralakiin perustuen oletin että minulla on oikeus irtisanoa ko. autopaikka koska tahansa. Voiko tämän lain kiertää siten, että merkitsee autopaikan yhteiseen sopimukseen liikehuoneiston kanssa ja näin ollen 3kk irtisanomisaika pätisi myös autopaikkaan? Ilmaisin siis haluni irtisanoa autopaikan 1kk sitten, ei onnistunut. Sittemmin vetosin maanvuokralakiin, ei edelleenkään onnistunut. Eikö ko. laki siis päde jos ei ole autopaikalle erillistä sopimusta (mutta on tietenkin sopimukseen eritelty)? Vaikkakin on vain taivasalla oleva maapaikka? Todella hämmentävää. Olisin kiitollinen jos joku asiasta tietävämpi tämän varmistaisi.

 • heikki Reply

  4.10.2018 at 10:36

  Autopaikat on tarkoitettu talossa asuvien autopaikoiksi ja on selvä että jonotusjärjestelmä on selkeä, riippumatta siitä omistaako asunnon vai onko osakas.
  Etusija pitäisi olla asukkaalla ja ulkopuolinen osakas on toissijainen.
  Jos talossa asuva osakkeenomistaja on jonossa ja sijoittajaosakkeenomistajan vuokralainen lähtee talosta, on väärin jos sijoittajaosakkeenomistajan uusi vuokralainen ohittaa talossa asuvan osakkeenomistajan jonossa.
  Selkein järjestelmä on;
  talossa asuvat jonottaa/käyttää autopaikkoja ja jos ne jotka ei asu, haluaa autopaikan, ne on aina toisella sijalla talossa asuvien suhteen.
  On väärin että sijoittajat saisi vallata autopaikat omaan käyttöönsä riippumatta siitä onko autopaikalla käyttöä vai ei, kuten usein näin on.

 • Kimmo Reply

  16.8.2019 at 12:37

  Hei
  Autopaikat ja autotallipaikat ovat usein taloyhtiössä kiistan aiheita.
  Tämä on oikeastaan käsitelty jo edellisessä kommentissa mutta haluan kysyä vielä tarkennettua vastausta tilanteeseeni.

  Miten tulisi menetellä tilanteessa jossa yhtiössä on yhtiön hallinnassa ja omistuksessa 8 autopaikkaa joista 2 on vuokrattu yhtiön ulkopuolisille.

  Yhtiöön on muuttanut uusi osakas joka on halukas vuokraamaan tallin yhtiöltä.
  minulla on hallinnassani (sopimus yhtiön kanssa) kaksi (tuplatalli) autotallipaikkaa joita tarvitsen kahden moottoriajoneuvon säilyttämiseen)

  Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja on lähestynyt minua viestillä jossa hän kysyy “luovunko toisesta autotallipaikasta uuden osakkaan hyväksi”

  Olen käyttänyt tallia yhtiön sääntöjen mukaan ja se on tarkastettu yhtiön taholta (2 – vuotta sitten) toiminta ja käytön tilanne ei ole sen jälkeen muuttunut.

  Kysymys:
  – Onko yhtiöllä “oikeus” ottaa toinen talli uuden osakkaan käyttöön ja jos niin milla perusteella ?

  – Mikä on jonotusperiaate tässä tapauksessa ?

  – Mikä on ulkopuolisten (yhtiöön kuulumattomien autotallien vuokraajien) tilanne ?

  Kiitos jo etukäteen vastauksestanne !

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti