Vuokraaminen ja majoittaminen

Vuokraaminen ja avainten luovutus.

Taloyhtiössä asuu ihmisiä monenlaisilla sopimuksilla. Osa asukkaista on osakkeenomistajia, jotka asuvat omistamassaan asunnossa. Osa asukkaista on puolestaan vuokralaisia, jotka vuokraavat asuntoaan osakkeenomistajalta – olipa tämä sitten yksityishenkilö, taloyhtiö, kaupungin vuokrataloyhtiö tai vaikkapa asuntosijoitusyhtiö.

Näiden asukkaiden lisäksi taloyhtiössä voi asua alivuokralaisia, jotka vuokraavat vain osaa asunnosta, tai väliaikaisesti esimerkiksi majoituspalvelun, kuten AirBnB-palvelun, asiakkaita. Taloyhtiössä voi olla myös liiketiloja ja muita taloyhtiön hallinnassa olevia huoneistoja.

Hyvä vuokratapa -ohjeistus

Hyvä vuokratapa -ohjeistukseen on kiteytetty vuokralaisten ja vuokranantajien näkemys siitä, millaisten periaatteiden mukaan he haluavat vuokrasuhteen toimivan. Ohjeistuksen ovat laatineet yhteistyössä Vuokralaisten Keskusliitto, Suomen Vuokranantajat SVA, Suomen Kiinteistöliitto ja RAKLI. Ohjeistus on julkistettu vuonna 2008.

Hyvä vuokratapa -ohjeistus auttaa ennaltaehkäisemään ja välttämään ongelmia. Ohjeistus valottaa esimerkiksi, miten vuokrasuhteen alkaessa sovitaan loppusiivouksesta ja vuokran korotuksesta. Sekä vuokralaiset että vuokranantajat ovat kokeneet ohjeistuksen tärkeäksi ohjenuoraksi ja sitoutuneet siihen.

Hyvässä vuokrasuhteessa molemmat voittavat – vuokralaisen vuokra pysyy kohtuullisena ja vuokranantaja välttää turhat kulut. Hyvään vuokratapaan kuuluu myös hyvä naapuruus asuinyhteisössä. Asuinyhteisön hyvinvointi perustuu siihen, että asukkaat ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista ja huomioivat muut asukkaat.

Lue lisää Suomen Vuokranantajien sivuilta.

Jakamistalous ja majoittaminen

Uudet majoituspalvelujen muodot, kuten Airbnb-palvelu, ovat yleistyneet 2010-luvulla. Airbnb-palvelussa asunnon haltija vuokraa asuntoaan matkailijoille. Palvelulla on paljon tyytyväisiä käyttäjiä, mutta joskus asia voi aiheuttaa närää taloyhtiössä. Erityisesti vierailijoiden mahdollisesti aiheuttamat häiriöt tai vahingot voivat nostaa esiin keskustelun palvelujen rajoittamisesta taloyhtiössä.

Taloyhtiö voi kieltää majoitustoiminnan sekä rajoittaa vuokraustoiminnan yhtiöjärjestyksessä. Mikäli majoitustoiminta ei ole kielletty eikä vuokraustoiminta ole rajoitettu yhtiöjärjestyksessä, vaaditaan kiellon sekä rajoituksen lisäämiseen jokaisen osakkaan suostumus.

Jos asunto on vuokrattuna, asunnon omistaja voi vuokrasopimuksessaan kieltää vuokralaista luovuttamasta asunnon hallintaa eteenpäin esimerkiksi Airbnb-palvelun kautta.

Majoittaminen

Asunnon omistaja saa itse päättää, miten asuntoaan käyttää ja montako asukasta asunnossa asuu. Laki ei siis aseta tälle rajoituksia. Jos taloyhtiössä keskustellaan esimerkiksi asumisen aiheuttamasta melusta tai vedenkulutuksesta, näihin asioihin on helpointa puuttua keskustellen, talon järjestysmääräyksillä sekä asukaskohtaisella vesimaksulla.

Asunnon omistaja ei toisaalta voi rajoittaa esimerkiksi vuokralaisen mahdollisuutta alivuokrata asuntoaan, kunhan asunto kokonsa puolesta siihen soveltuu. Vuokralaisen mahdollisuuksista luovuttaa asunto edelleen kerrotaan lisää Suomen Vuokranantajien sivuilla.

Yhtiön hallinnassa olevat huoneistot

Taloyhtiön hallinnassa voi olla liiketiloja tai esimerkiksi talonmiehen asunto, joista taloyhtiö saa vuokratuottoa kulujen kattamiseen. Käytännössä vuokratulot siis pienentävät osakkailta perittävää hoitovastiketta.

Määräaikainen sopimus on aina tehtävä kirjallisesti. Jollei kirjallista vuokrasopimusta ole, katsotaan sopimuksen olevan voimassa toistaiseksi. Toki vuokrasopimus kannattaa muutenkin aina tehdä kirjallisesti.

Jos taloyhtiö omistaa asuntoja, niiden vuokraamista säätelee laki asuinhuoneiston vuokraamisesta. Lisätietoa löytyy Suomen Vuokranantajien sivuilta.

Asuntojen lisäksi voi yhtiön hallinnassa olla liikehuoneistoja. Liikehuoneistolla tarkoitetaan juridisesti kaikkia muita kuin asuntoja eli esimerkiksi toimistoja, liiketiloja, varasto- ja teollisuustiloja. Liikehuoneiston vuokraamista säätelee laki liikehuoneiston vuokrauksesta. Vuokrasopimus voidaan tehdä määräajaksi tai olemaan voimassa toistaiseksi. Vuokraajan ja vuokranantajan oikeuksista ja velvollisuuksista säätelee laki liikehuoneiston vuokrauksesta. Tietyistä lain säännöksistä voidaan sopia toisin vuokrasopimuksessa.

Kiinteistöalan Kustannuksen verkkokaupasta voi tilata painettuja asuinhuoneiston vuokrasopimus -lomakkeita ja liikehuoneiston vuokrasopimus -lomakkeita. Lomakkeet ovat saatavilla myös sähköisinä versioina sopimuslomake.net -palvelussa.

Vuokraamisen neuvontapalvelut

Asunnon vuokraukseen neuvontaa vuokralaiselle ja vuokranantajalle tarjoaa Suomen vuokranantajat sekä Kiinteistöliiton maksullinen puhelinneuvonta.

Vuokralaisille sekä vuokranantajille on tarjolla neuvontaa vuokrasuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Oikeat tiedot ja menettelyt jo vuokrasuhdetta tehtäessä koituvat kummankin osallisen eduksi ja vältytään monilta tarpeettomilta epäselvyyksiltä.

Vuokrasuhteisiin liittyvää neuvontaa tarjoavat jäsenilleen Suomen Vuokranantajat ja Vuokralaiset VKL ry.

Vuokranantajien neuvonta jäsenille

Suomen Vuokranantajat pyrkii edistämään hyvää huoneenvuokratapaa ja reiluja menettelytapoja vuokralaisen ja vuokranantajan välisissä suhteissa. Tarkoituksena on edistää oikean tiedon leviämistä huoneenvuokrasuhdetta koskevista asioista. Suomen Vuokranantajien jäseneksi hyväksytään yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka tarjoavat vuokralle asuin- tai liikehuoneistoja. Yhdistys on tarkoitettu kaikille huoneistonomistajille, jotka toimivat vuokranantajana.

Suomen Vuokranantajat keskittyy toiminnassaan jäsenekseen liittyneiden vuokranantajien palvelemiseen koko Suomen alueella. Jäsenpalveluihin kuuluu muun muassa juridinen puhelinneuvonta huoneenvuokraukseen liittyvissä kysymyksissä.

Maksullista neuvontaa vuokranantajille

Vuokranantajia, jotka eivät ole Suomen Vuokranantajien jäseniä, palvelee Kiinteistöliiton maksullinen puhelinneuvonta numerossa 0600 0 1122. Neuvontapalvelun hinta on 1,98 euroa minuutissa + paikallisverkkomaksu (3/2017).

Vuokralaisten neuvonta

Vuokralaiset VKL ry on valtakunnallinen vuokralaisten etuja ja oikeuksia valvova ja edistävä järjestö. Tietoa vuokralla asumiseen liittyvistä asioista löytyy osoitteesta www.vuokralaiset.fi.

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti