Vastaako vian korjauksesta taloyhtiö vai osakas? 5 hankalaa tulkintatilannetta

Kun asunto-osakeyhtiön huoneistossa menee jotain rikki, vian korjaamisesta vastaa joko osakas tai taloyhtiö. Vastuunjako menee lain mukaan niin, että osakas vastaa huoneiston sisäosien kunnossapidosta, kun taas yhtiön vastuulle kuuluvat rakenteet, eristeet ja perusjärjestelmät (mm. ilmanvaihto). Toisinaan yhtiön ja osakkaan välille syntyy kinaa siitä, kenen maksettavaksi korjaus kuuluu. Seuraavassa esitellään 5 kiperää tilannetta.

Esimerkki 1: Kylpyhuoneessa paljastuu kosteusvaurio osakkaan remontin yhteydessä

Osakkaalla on oikeus tehdä remonttia kylpyhuoneessaan. Tällöin osakas vastaa kaikista remontin kustannuksista.

Jos kylpyhuoneessa paljastuu kuitenkin purkutöiden yhteydessä korjaustoimenpiteitä vaativa vika tai vahinko ja se on yhtiön vastuulle kuuluvassa rakennuksen osassa (esim. vedeneristeet, rakenteet), kyseisen vian korjaamiskustannuksista vastaa taloyhtiö. Vian täytyy olla sellainen, että yhtiö olisi itsekin ryhtynyt korjaamaan sitä, jos olisi viasta tiennyt.

Jos osakkaan kylpyhuoneremontin yhteydessä paljastuu kosteusvaurio, yhtiö vastaa sen korjaamisesta ja kustannuksista. Käytännössä yhtiö huolehtii tällöin kostuneiden rakenteiden purusta, kuivaamisesta, vedeneristämisestä ja pinnoittamisesta yhtiön perustasoon asti.

Esimerkki 2: Pelastuslaitos murtaa huoneiston oven

Pelastuslaitos voi joutua hätätilanteessa murtamaan osakkaan asunnon oven. Oven korjauskustannukset maksaa tilanteesta riippuen osakas tai taloyhtiö.

Osakas vastaa kustannuksista silloin, jos oven rikkoutuminen on seurausta hänen huolimattomuudestaan. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos osakas on jättänyt ikkunan päiväkausiksi auki poistuttuaan kotoaan tai jos hän ei ole vaihtanut palovaroittimensa paristoa ja hälytin alkaa hälyttää turhaan, kun ketään ei ole kotona.

Jos taas hätätilanne on todellinen eikä johdu osakkaan huolimattomuudesta (esim. asukkaan sairauskohtaus), ulko-oven korjauskustannuksista vastaa yhtiö.

Esimerkki 3: Ulommainen ikkuna menee rikki ikkunanpesun yhteydessä

Asunnon ikkunoiden kunnossapidosta vastaavat osakas ja yhtiö yhdessä siten, että sisäpuolinen ikkunan kunnossapidosta vastaa osakas ja ulommaisen ikkunan kunnossapidosta yhtiö.

Jos ulommainen ikkuna menee rikki, kun osakas on pesemässä sitä, osakas vastaa ikkunan korjauskustannuksista. Jos osakas on kuitenkin menetellyt huolellisesti (esim. hän on avannut ikkunan varovaisesti) ja jos ikkunan vaurioituminen johtuu esimerkiksi siitä, että ikkunan puitteet ovat lahot, rikkoutuneen lasin korjaaminen kuuluu yhtiön vastuulle.

Esimerkki 4: Astianpesukone aiheuttaa vesivahingon

Osakas vastaa astianpesukoneensa asennuksen asianmukaisuudesta ja liitäntöjen kunnossapidosta. Jos asianpesukoneen poistoletku irtoaa liitoksistaan tai menee rikki ja tästä aiheutuu vesivahinko, osakas vastaa asuntonsa sisäpintojen ja kiinteiden kalusteiden korjaamisesta. Taloyhtiö vastaa taas rakenteiden kuivaamisesta ja mahdollisesta uudelleen eristämisestä.

Jos vesivahinko ulottuu naapurihuoneistoon (esim. alakerran asunto), yhtiö vastaa kyseisen huoneiston kuivatuksesta, rakenteiden kunnostuksesta ja pinnoitemateriaalien uusimisesta. Pinnoitemateriaalit korjataan tällöin yhtiön perustasoon saakka.

Käytännössä pesukoneiden aiheuttamat vahingot korvataan usein kiinteistövakuutuksesta. Jos vahinko on johtunut osakkaan tai tämän vuokralaisen huolimattomuudesta ja käyttöohjeen vastaisesta käytöstä, korvauksia voi hakea osakkaan tai asukkaan kotivakuutuksesta.

Esimerkki 5: Poistoilmaventtiili on tukittu osakkaan remontin yhteydessä

Asunnon ilmanvaihtoventtiilien on oltava toimintakunnossa, jotta asunnon ilmanvaihto toimisi oikein ja jottei syntyisi esimerkiksi kosteusvaurioita. Jos esimerkiksi poistoilmaventtiili on peitetty tai muuten tukittu osakkaan remontin yhteydessä, se joudutaan saattamaan takaisin käyttökelposeksi.

Jos osakas on itse tukkinut venttiilin, hän vastaa taloyhtiölle kustannuksista, jotka aiheutuvat sen käyttökelpoiseksi saattamisesta. Jos taas venttiilin on tukkinut aiempi osakas, yhtiö vastaa sen palauttamisesta käyttökuntoon.

Yhtiö ei voi vaatia osakkaalta korvauksia ilmanvaihtoventtiilin korjauksesta, jos venttiilin on tukkinut aiempi osakas.

Lisää esimerkkitapauksia sekä kattavat ohjeet taloyhtiön ja osakkaan väliseen vastuunjakoon löydät VastuunjakotaulukkoPlus-kirjasta >>

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti

KÄVIJÄTUTKIMUS

Kerro mielipiteesi Kiinteistölehden verkkosivusta, vastaa ja voita 100€!
Klikkaa tästä
close-link