Valtiollerakennettu.fi-sivusto esittelee valtion rakennusperintöä hoidon ja kunnossapidon näkökulmasta

Mikä kaikki ympäristössämme on valtion kiinteistöomaisuutta? Miten kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kiinteistöjä tulee hoitaa ja ylläpitää, millaista on niiden vastuullinen ja viisas käyttö? Näihin ja muihin valtion kiinteistöjä koskeviin kysymyksiin vastaa uusi Valtiollerakennettu.fi-sivusto.

Sivusto perustuu Museoviraston ja valtion kiinteistöjä hoitavien ja ylläpitävien tahojen – Senaatti-kiinteistöjen, Liikenneviraston, Metsähallituksen, Suomenlinnan hoitokunnan, ulkoasiainministeriön, eduskunnan, tasavallan presidentin kanslian ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen – yhdessä toteuttamaan kirjaan. Kirjoittajat edustavat valtion kiinteistönhaltijoita ja kulttuuriperinnön asiantuntijoita.

Valtion omistama, käyttämä ja hoitama rakennettu omaisuus on vuosisataisen, alati jatkuvan toiminnan ja kehityksen tuottama kokonaisuus. Valtion kiinteistöpolitiikka on 2000-luvulla muuttunut merkittävästi: omistusten keskittäminen ja yhtiöittäminen, omistuksista luopuminen sekä vaatimukset tilatehokkuudesta ja kiinteistönpidon tuottavuudesta ovat tuoneet uusia haasteita kiinteistöjen korjaamiselle, ylläpidolle ja hoidolle.

Valtiollerakennettu.fi-sivusto tukee kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteistöjen hyvää hoitoa näissä muutoksissa. Se kannustaa kiinteistöjen pitkäjänteiseen hoitoon, ylläpitoon ja kestävään käyttöön suurten peruskorjaushankkeiden sijaan.

Sivusto esittelee hyvän kiinteistönhoidon periaatteita ja käytäntöjä, havainnoiden rakennusten lisäksi maisemaa ja arkeologista kulttuuriperintöä. Esillä ovat ajankohtaiset teemat, kuten valtion rakennusten muuttuvat käytöt, hyvä sisäilma ja uuden talotekniikan sovittaminen vanhoihin rakennuksiin. Mukana ovat myös perinteisemmät rakennusperintökohteet ja niiden konservointi- ja restaurointimenetelmät. Kohde-esimerkit vaihtelevat liikenneympäristöistä ja nähtävyyskohteista valtion virastotaloihin ja edustavien monumenttien sisätiloihin. Ajankohtaisista korjauskohteista mukana ovat esimerkiksi Eduskuntatalon kalusteet.

Valtiollerakennettu.fi on suunnattu erityisesti valtion rakennusperinnöstä mutta myös muista kiinteistöistä vastaaville. Siitä on hyötyä suunnittelijoille, rakennusvalvontaviranomaisille, kiinteistönhuollon ja korjausrakentamisen ammattilaisille sekä alaa opiskeleville. Huollon ja korjaamisen periaatteet ovat sovellettavissa myös vaikkapa tavallisissa asunto-osakeyhtiöissä. Erityistä tukea sivustosta on julkisesta kiinteistövarallisuudesta poliittisia ja kauaskantoisia päätöksiä tekeville, niin valtiolla kuin kunnissa.

Tutustu sivustoon

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti