Vain kolmannes taloyhtiöistä varautuu taloudellisesti tuleviin korjauksiin

Kuva: Bigstock

Vain kolmannes taloyhtiöistä kerää varoja esimerkiksi ylimääräisillä yhtiövastikkeilla tulevia remontteja varten. Tämä voi aiheuttaa osakkaille maksuvaikeuksia remonttien realisoituessa. Omarahoituksen niukkuus voi vaikeuttaa myös lainansaantia.

Kiinteistöliiton taloyhtiöille tekemän talous- ja rahoituskyselyn vastausten perusteella taloyhtiöissä ymmärretään ennakkovarautumisen tärkeys, mutta varoja kerätään huomattavasti harvemmassa yhtiössä.

Huhtikuussa toteutettuun kyselyyn vastasi yli 3700 taloyhtiöitä, joista kolmannes kerää etukäteen varoja tulevia korjaushankkeita varten. Kyselyn vastaajista yli 60 prosenttia oli sitä mieltä, että taloyhtiön tulisi kerätä varoja etukäteen tulevia hankkeita varten. Varautumisesta on keskusteltu lähes 70 prosentissa taloyhtiöistä.

Kiinteistöliiton talous- ja veroasiantuntija Juho Järvinen muistuttaa, että etukäteen kerätyt varat auttavat yhtiötä myös toteuttamaan hankkeita tilanteissa, joissa pankki vaatii yhtiöltä omarahoitusosuutta lähteäkseen rahoittamaan hanketta.

‒ Keräämällä osan hankkeen rahoituksesta etukäteen yhtiö pystyy jakamaan osakkaille kohdistuvaa maksurasitusta useammalle vuodelle. Tällöin vastiketasot pysyvät matalampina ja maksuvaikeuksia voidaan ennaltaehkäistä, Järvinen sanoo.

Uudiskohteiden velat lyhenevät nopeasti

Uudiskohteiden velkamäärät vähenevät kyselyn perusteella nopeasti rakennusvaiheen jälkeen. Kyselyyn vastanneista rakennusvuosien 2010–2014 taloyhtiöistä hieman alle puolella oli velkaa jäljellä alle 100 000 euroa tai ei lainkaan. Vuosina 2015–2019 rakennetuillakin vastaava osuus oli jo enää 17 prosenttia.

Edelliseen, vuonna 2019 toteutettuun kyselyyn verrattuna taloyhtiöiden velkamäärät ovat kasvaneet myös 1970- ja 1980-luvulla rakennetuissa yhtiöissä, joissa peruskorjaukset ovat tulleet ajankohtaisiksi. Suurin velkakanta löytyy uudiskohteista, mutta kyselyn perusteella tämä ei ole näkynyt toistaiseksi osakkaiden kasvaneina maksuvaikeuksina.

Taloyhtiöissä, jotka ovat valmistuneet vuoden 2010 jälkeen, osakkaiden maksuvaikeuksien lisääntymisestä kertoi noin kolme prosenttia vastaajista. Vanhempien, ennen vuotta 1980 valmistuneiden yhtiöiden osalta maksuvaikeudet olivat lisääntyneet noin seitsemässä prosentissa taloyhtiöistä.

Pienillä yhtiöillä haasteita rahoituksessa

Pienten yhtiöiden lainansaantihaasteet korostuivat kyselyn vastauksissa. Varsinkin viiden huoneiston ja sitä pienempien yhtiöiden on vaikeaa saada pankeilta lainaa. Siksi korjausten rahoitus järjestetään yleisimmin osakkaiden henkilökohtaisilla lainoilla.

Enintään 10 huoneiston yhtiöistä 14,5 prosenttia kertoi kokeneensa ongelmia lainansaannissa, kun yli 10 huoneiston yhtiöistä lainansaantiin liittyviä ongelmia oli kokenut 3,4 prosenttia lainaa hakeneista yhtiöistä. Alueelliset erot ovat paikoin merkittäviä. Lisäksi vuokranantajien suuri osuus taloyhtiön osakasrakenteessa aiheutti vastausten perusteella haasteita lainan saannissa.

‒ Kyselymme vastaukset vahvistivat aiempia näkemyksiä taloyhtiöiden lainansaantihaasteista. Haasteita kohtaavat varsinkin pienet yhtiöt, syrjäisempien seutujen yhtiöt sekä yhtiöt, joissa vuokranantajien osuus on yli 30 prosenttia, Järvinen toteaa.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti