Uusi opas auttaa huomioimaan ikääntyneiden tarpeet asumisen ja asuinalueiden kehittämisessä

Kuvituskuva

Hyvä asuinympäristö tarjoaa muistisairaille tai toimintakyvyltään heikentyneille henkilöille mahdollisuuden jatkaa totuttua elämäänsä tuen tarpeista huolimatta. Väestön ikääntyessä tarve kehittää asuinalueiden muisti- ja ikäystävällisyyttä kasvaa. Ympäristöministeriön “Muisti- ja ikäystävällinen asuminen ja asuinympäristö” -opas tarjoaa ensimmäistä kertaa maassamme kokonaisvaltaisen tarkastelumallin ikääntyneen väestön tarpeiden huomioimiseen asuinympäristöissä.

Oppaassa tarkastellaan muisti- ja ikäystävällisyyden kehittämismahdollisuuksia niin olemassa olevan asuntokannan, uudisrakentamisen kuin iäkkäille suunnattujen asumisratkaisujen osalta. Mukana ovat myös asuinalueet palveluineen sekä rakennukset ja asunnot lähiympäristöi­neen.

– Ikääntyneiden tarpeet ovat muutakin kuin esteettömiä kulkureittejä. Toisaalta viihtyisä ja toimiva asuinympäristö palvelee kaikkia ja luo mahdollisuuksia kohtaa­misille ja yhteisöllisyydelle. Tällaisessa ympäristössä iäkkäät ja muistisairaat voivat elää täysipainoisina yhteisön jäseninä muiden asukkaiden kanssa, sanoo asuntoneuvos Raija Hynynen ympäristöministeriöstä.

Tuore opas sisältää runsaasti hyödyllisiä ohjeita esimerkiksi pihan, asuinrakennuksen ja asunnon suunnitteluun iäkkäiden ja muistisairaiden tarpeita vastaavaksi. Asuntosuunnittelua koskevissa vinkeissä kiinnitetään huomiota esimerkiksi pintamateriaaleihin ja väreihin moniaististen kokemusten välittäjinä. Myös teknologian mahdollisuudet asumisen tukemisessa on nostettu esille.

Laajemmassa asuinalueen tarkastelussa korostuvat esimerkiksi helposti saavutettavien viheralueiden, lähipalveluiden ja yhteisöllisyyttä edistävien tilaratkaisujen merkitys iäkkäitä ja muistisairaita tukevina tekijöinä.

Oppaan ovat laatineet vanhempi tutkija Erja Rappe, tutkija Jere Rajaniemi ja johtaja Päivi Topo Ikäinstituutista sekä arkkitehti Helinä Kotilainen. Se on suunnattu kaikille, jotka osallistuvat asumisen ja asuinalueiden suunnitteluun ja kehittämiseen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen kunnissa ja asuinalueilla. Myös iäkkäät ja muistisairaat ihmiset ja heidän läheisensä voivat saada oppaasta ideoita oman asumisensa arviointiin ja suunnitteluun.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti