Tulityölupa on sähköistynyt

Tulitöiden tekemisestä aiheutuneet suurpalot vähenivät radikaalisti sen jälkeen, kun tulityölupa ja tulitöiden turvallisuuskoulutus otettiin käyttöön. Nyt tulityölupa on astunut sähköiseen maailmaan. Aiemmin paperisena toiminut lupakäytäntö voidaan nyt toteuttaa sähköisesti vaikkapa kännykällä itse tulityöpaikalla. Näin olosuhteet voidaan dokumentoida valokuvina, prosessit nopeutuvat ja turvallisuus paranee.

Tulitöihin liittyvät lupa-asiat ovat selkeät. Kun ryhdytään tulityöhön tai muuhun työhön, jonka johdosta tulipalon tai muun onnettomuuden vaara tuntuvasti lisääntyy, on huolehdittava riittävistä varotoimista. Näitä tilanteita varten on olemassa vakuutusyhtiöiden tulitöitä koskevat suojeluohjeet. Ohjeiden mukaan tulityön tekemiseen tilapäisellä tulityöpaikalla vaaditaan aina kirjallinen, määräaikainen tulityölupa.

Tulityökoulutuksen ja tulityöluvan tarkoitus on vähentää tulipaloja ja onnettomuuksia sellaisissa työtehtävissä, joita ei tehdä varta vasten tulitöihin suunnitelluissa, paloturvallisissa tiloissa.

–  Sähköinen tulityölupa parantaa lupakäytäntöä monella tavalla, kertoo Mikko Poutala Suomen Palopäällystöliitosta.

– Laajoilla työmailla tulityölupien voimassaoloa voidaan valvoa työtä keskeyttämättä.

– Tulityölupa voidaan jakaa eri tulityöosapuolille sähköpostilla tai tekstiviestinä. Sähköiset tulityöluvat tallentuvat tietokantaan ja niitä voidaan kopioida seuraavien lupien pohjaksi, sanoo toimitusjohtaja Pirkka Paronen Systems Gardenista.

– Myös erityiset vaaranpaikat voidaan osoittaa helposti valokuvilla ja antaa niihin liittyviä erityisohjeita. Samalla tulityökorttien voimassaolon seurantaa voidaan automatisoida, sanoo Heli Hätönen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä.

Sähköinen tulityölupa on uusin merkkipaalu turvallisen tulityöprosessin kehittämisessä. Tulitöiden turvallisuuskoulutuksia on järjestetty Suomessa vuodesta 1988. Tänä aikana tulitöistä aiheutuvien suurpalojen määrä on laskenut vajaasta 40 prosentista alle 5 prosenttiin kaikista suurpaloista. Vahinkokorvausten määrät ovat laskeneet vajaasta 14 miljoonasta eurosta keskimäärin 2,5 miljoonaan euroon vuodessa. Suurpalo on tulipalo, jossa tuhoutuneen omaisuuden arvo on yli 200 000 euroa.

Sähköisen tulityöluvan teknisen toteutuksen on tehnyt Systems Garden. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ja Suomen Palopäällystöliitto ovat olleet prosessissa mukana paloturvallisuuden asiantuntijoina.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti