Tuholaiset

Kodin tuholaiset: hiiri keittiössä.

Erilaisia tuhoeläinlajeja on olemassa tuhansia ja ne voivat aiheuttaa ongelmia esimerkiksi ihmisen terveydelle, asunnolle, kotieläimille, elintarvikkeille ja vaatteille. Suomessa tavanomaisimpia tuholaisia ovat rotta, muurahainen, ampiainen, sokeritoukka, lude ja turkiskuoriainen, mutta myös matkustelun ja ulkomaankaupan mukanaan tuomat tuholaisongelmat ovat selvästi lisääntyneet.

Tuhoeläinten torjunta on yksinkertaista, mutta tuholaisten lopullinen hävittäminen onnistuu vain, kun niiden lisääntyminen estetään. Ennen kuin nitistät, myrkytät tai alat muuten hävittää haittaeläimiä tai hyönteisiä, käytä hetki omaehtoiseen kartoitustyöhön. Tuholaiset esimerkiksi lisääntyvät paikoissa, joita et välttämättä näe – näköpiirissäsi on näin ollen vain jäävuoren huippu.

Tuholaisiin liittyvää lainsäädäntöä

Asunnon tai muun oleskelutilan ja yleisten alueiden tuhoeläinmääriä säädellään Suomessa 763/1994 terveydensuojelulailla. Tuholaistorjunta tulee suorittaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymillä torjunta-aineilla. Torjunta-aineiden kelpoisuus määritellään kemikaalilaissa (599/2013).

Yleisimmät tuholaiset

Asuntovieraat

Asuntovieraita ovat hyönteiset, joita tavataan huoneistoissa, mutta ne eivät yleensä aiheuta isoa vahinkoa. Tällaisia ovat muun muassa sokeritoukka ja muurahainen.

Muurahaiset voivat hakea ruoan murusia lattioilta tai pöydiltä, joten siisteys ehkäisee niiden esiintymistä huoneistossa. Sokeritoukka elää pääasiassa viemärissä ja pitää erityisesti tärkkelyspitoisesta ravinnosta. Ne voivat aiheuttaa vahinkoa myös papereille ja silkkikankaille. Hyvä torjuntakeino on puhdistaa lattiakaivo säännöllisesti, jolloin sokeritoukalla ei ole ruokaa.

Elintarviketuholaiset

Elintarvikkeissa elävät hyönteiset elävät ja lisääntyvät ruokatavaroissa ja niiden säilytyspaikkojen läheisyydessä. Hyönteiset itsessään eivät ole myrkyllisiä, mutta pilaavat ulosteillaan elintarvikkeita. Torjunta saastuneissa tiloissa voi olla hankalaa toukkien leviämisen vuoksi. Elintarviketuholaisia ovat muun muassa riisihärö, rohmu- ja hinkalokuoriainen sekä eri koisaperhoset.

Jyrsijät

Yleisimpänä ongelmia aiheuttavat rotat ja hiiret. Myös orava kuuluu jyrsijöihin ja ne voivat aiheuttaa suurta tuhoa. Orava on kuitenkin suurimman osan vuodesta rauhoitettu ja rauhoitusaikana sitä ei saa metsästää tai vahingoittaa eikä pesintää tai poikasia saa häiritä. Kiinteistön haltija on itse velvollinen hävittämään rotat ja hiiret rakennuksesta.

Syöpäläiset ja muut verenimijät

Syöpäläisiksi sanotaan hyönteislajeja, jotka elävät huoneissa, huonekaluissa, vaatteissa, karvapeitteessä tai ihossa ja jotka käyttävät ravinnokseen ihmisverta. Lutikka on syöpäläisistä yleisin. Ne ovat kiusallisia ja erittäin hankalia torjua.

Muita pistäviä tai kutitusta aiheuttavia hyönteisiä ovat pölypunkki, täi ja erilaiset kirput.

Tekstiilituholaiset

Nämä hyönteiset käyttävät ravinnokseen villaa, turkiksia tai muita luonnon materiaaleja. Myös koiran karvat ja ihmisten hiukset lattialla voivat olla niiden ravintolähteitä. Tekstiilituholaisia ovat mm. vaatekoi, turkiskuoriaiset, museokuoriainen tai riesakuoriainen.

Torjuntatavat

Torjuntatapoja on useita erilaisia ja tapa valitaan torjuttavan tuhoeläimen mukaan. Tapaa valitessa ratkaisevat myös paikka, jossa torjunta suoritetaan ja torjunnasta mahdollisesti koituvat haitat ihmisille, lemmikkieläimille tai ympäristölle. Erilaisia torjuntamenetelmiä hyönteisille ovat ruiskutus, sumutus, syötitys ja pölytys. Myös erilaisia ansoja on saatavilla, mutta ne toimivat ennemminkin tarkkailtaessa hyönteisten määrää eivätkä torjunnassa.

Jyrsijöitä voidaan torjua erilaisilla loukuilla ja myrkkysyöteillä tai myrkyttömillä syöteillä. Biosideihin kuuluvia jyrsijämyrkkyjä ei saa käyttää jatkuvassa syötityksessä, sillä ne ovat haitallisia ympäristölle sinne joutuessaan. Siksi havainnointi tehdään myrkyttömin syötein. Havaintojen perusteella katsotaan tehokkain tapa päästä jyrsijöistä eroon.

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti