Tiedoksianto vuokralaiselle

Lain mukaan purkuvaroitus, purkuilmoitus sekä irtisanomisilmoitus tulee antaa tiedoksi todisteellisesti vuokralaiselle. Näiden lisäksi vuokranantajalla voi olla myös muita tiedotettavia asioita, joiden tiedoksiantamisesta ei säännellä näin tiukasti.

Todisteellisessa tiedoksiannossa toimitustapoja on useita. Ilmoitus on toimitettu todistettavasti silloin, kun vuokralainen on kuitannut omakätisesti vastaanottaneensa ilmoituksen, kun sivullinen todistaja todistaa ilmoituksen vastaanottamisen vuokralaisen läsnä ollessa, kun postitse toimitetun kirjeen osalta saadaan selvitys sen saapumisesta vastapuolelle eli saantitodistus tai kun haastemies tekee tiedoksiannon. Näiden lisäksi oikeuskäytännössä on katsottu, että ilmoitus on toimitettu todisteellisesti sähköpostilla silloin, kun vuokralainen on kuitannut viestin vastaanotetuksi ja luetuksi.

On tärkeää muistaa, että kirjattu kirje ei riitä, jos vuokralainen ei palauta ilmoitusta allekirjoitettuna. Riittävää ei myöskään ole ilmoituksen tiputtaminen postiluukusta, vaikka todistaja sen allekirjoittaisikin.

Riittääkö sosiaalinen media tiedoksiantoon?

Yhteiskunnan muuttuessa koko ajan enemmän sähköisten palveluiden suuntaan on hyvä pohtia, voidaanko myös vuokrasuhteissa antaa enemmän painoarvoa sähköisille yhteydenpitovälineille. Sähköpostin on jo katsottu olevan riittävä todisteelliseen tiedonantoon, mutta mitä merkitystä tulee antaa esim. WhatsApp -viestille tiedottamisen osalta, jos nähdään että vastaanottaja on lukenut viestin? Asiasta ei ole olemassa oikeuskäytäntöä, mutta voidaan ajatella, että sosiaalista mediaa voidaan käyttää ilmoitusten toimittamiseen paremmin kuin perinteistä kirjettä. Sähköisen viestin lähettämisestä jää aina jälki, jolla vuokranantaja voi todentaa viestin lähettämisen ajankohdan.

Esimerkiksi huoneistossa käynneistä tulee aina sopia vuokranantajan ja vuokralaisen välillä.

Hyvän vuokratavan mukaan, jos vuokralaista ei tavoiteta, käynti-ilmoitus on voitu toimittaa postin välityksellä taikka tiputtamalla käynti-ilmoitus postiluukusta. Sopimusesityksenä voidaan pitää käynti-ilmoitusta, jossa on pyydetty ottamaan yhteyttä esitetyn ajan ollessa sopimaton. Suomen Vuokranantajien näkemyksen mukaan sopiminen käynnistä voidaan hoitaa WhatsAppin tai vaikka Facebookin välityksellä, kunhan asiasta sovitaan yhteisymmärryksessä. Todisteellisuutta vaativissa tiedoksiannoissa vaaditaan tietenkin sosiaalisessa mediassakin “omakätinen” vastaus vuokralaiselta.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti