Tepsiikö tuuppaus sähkönkuluttajiin?

Piirros: Marjo Parkkinen

Energiansäästöön kannustava neuvonta ja kotitalouskohtainen kulutustieto auttavat vähentämään sähkönkulutusta etenkin talvikuukausina, jolloin sähkön kulutus on korkeimmillaan. Vähennys oli keskimäärin kymmenen prosenttia. Asiaa tutkittiin informaatio-ohjauksen kokeiluhankkeessa, jonka tulokset julkaistaan 4.11.2020 järjestettävässä verkkotapahtumassa.

Satunnaistettuna kokeiluna toteutettu hanke on ainutlaatuinen Suomessa ja harvinainen maailmanlaajuisestikin. Tutkimusasetelman ansiosta oli mahdollista seurata energianeuvonnan ja kulutustiedon vaikuttavuutta ohjaus- ja verrokkiryhmissä sekä seurata sähkön kulutuksen muutoksia. Tutkimus tehtiin Porvoon Energian asiakkaille, satunnaiskokeilusta vastasi Oulun Yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen BCDC Energia -hanke ja energianeuvonnasta Motiva Oy.

– Sähkönkulutuskokeilussa Energiavirasto yhdessä kumppaniensa kanssa toteuttaa edellisellä hallituskaudella annettuja kokeiluihin liittyviä tavoitteita. Tieteellisin menetelmin on nyt arvioitu pehmeiden ohjauskeinojen, kuten energianeuvonnan, vaikutusta kulutuskäyttäytymiseen. Tulokset osoittavat, että oikein kohdennettu energianeuvonta on erittäin kustannustehokasta energiapolitiikkaa, kun sitä verrataan esimerkiksi tukiin ja muuhun sääntelyyn sanoo johtaja Pekka Ripatti Energiavirastosta.

Energiavirasto rahoittaa kuluttajien energianeuvontaa, jota antavat Motivan lisäksi maakunnissa alueelliset energianeuvojat. Tuloksista on apua, kun suunnitellaan energianeuvonnan toimenpiteitä ja yhteistyötä energia-alan toimijoiden kanssa.

Kulutuksen seuraaminen ja säästövinkit tehoavat

Käyttäytymistaloustieteellisellä kokeilulla saadaan tietoa ohjauskeinojen ja toimenpiteiden vaikuttavuudesta kotitalouksien toimintaan. Tutkimuksessa ohjauskeinoina olivat energiansäästöön kannustava informaatio-ohjaus verkossa sekä sosiaalinen normi, jota edusti osalle kotitalouksia tarjottu tieto sähkönkulutuksesta verrattuna muihin samankaltaisiin kotitalouksiin.

Aktiivinen tutkimusjakso kesti marraskuusta 2018 marraskuuhun 2019, mutta osallistujien sähkönkulutusta seurataan kolmen vuoden ajalta syksystä 2017 alkaen. Kokeiluun osallistui 550 Porvoon Energian kotitalousasiakasta. Informaatio-ohjauksen lisäksi tehtiin kolme verkkokyselyä sekä tarkentava puhelinhaastattelu, jotka kattoivat noin neljäsataa osallistujaa.

Kotitaloudet saivat energianeuvontaa 12 kuukauden ajan sähköpostitse. Ennen kokeilun alkua osallistujakotitaloudet jaettiin energiayhtiön kulutusseurantaan tarkoitetun online-palvelun käyttäjiin ja ei-käyttäjiin. Tämän jälkeen osallistujat jaettiin satunnaistetusti ohjausta saaviin ryhmiin ja verrokkiryhmiin.

Eniten sähkönkulutustaan vähensi online-palveluun rekisteröityneiden kotitalouksien ryhmä, joka sai personoitua ja ajankohtaan sidottua energianeuvontaa uutiskirjeissä ja tutkimusta varten avatulla Porvoon Energian teemasivustolla.

Kotitalouksien sähkönkulutuksen vähentäminen sekä kulutusjousto ovat käynnissä olevassa energiamurroksessa keskeisiä mahdollistajia. Sähköä tuotetaan yhä enemmän sääriippuvaisilla tuuli- ja aurinkovoimalla.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti