Tasakaton vuotojen paikannus täsmällisesti

Tasakatoilla varsinaiset vahinkokohdat ovat usein kaukana silmillä havaittavista vuotavista ja kosteista paikoista. Kattotutkan tarjoama SLD-tarkastusmenetelmä paikantaa ne sähkön avulla täsmällisesti.

SLD-tarkastus on menetelmänä tarkoitettu pääsääntöisesti hyvin loiville katoille. Edellytyksenä luotettavalle mittaukselle on suuren sähköisen resistanssin omaavat vedeneristysmateriaalit, kuten erilaiset kermieristeet. Tarkastettaessa SLD-menetelmällä vesikattoa, on tarkoituksena selvittää sähköjännitteen avulla vedenpitävyyden ja asennustyön laadun tilanne sekä ikääntymisen vaikutus.

 

Mittauksella voidaan selvittää myös esim. katon huoltotöissä syntyneet vauriot. Käytössämme ovat kahdet toisistaan poikkeavat mittalaitteet kuivien kermikatteiden sekä singelikerroksella suojattujen ja käännettyjen katteiden tarkastamiseen.

Kuivatarkastusmenetelmä

SLD-kuivatarkastuksessa harjaa kuljetetaan katekermiä myöten koko katon alalta tai vaihtoehtoisesti vuotavan kaatoalueen osalta.

Kuivatarkastusmenetelmä tarkoittaa, että vesieristeen päälle ei ole asetettu erillistä suojakerrosta ja että mittaushetkellä vesikatto on kuiva. Kuivatarkastuksessa vesikatteen alusrakenteisiin johdetaan – merkkinen jännite.

Olkalaukussa mukana kannettavan pulssigeneraattorin jännite ja herkkyys säädetään mitattavalle kohteelle sopivaksi. Säätämisessä otetaan huomioon kermikerrosten määrä, eristekerroksen vahvuus sekä vesikaton alusrakenteiden materiaali. Kohteeseen tutustutaan huolellisesti ennen työn aloittamista luotettavan mittaustuloksen varmistamiseksi.

Pulssigeneraattorista syötetään + merkkinen jännite eristettyä vartta myöten pronssiharjaan (1-40 kV). Harjaa kuljetetaan katekermiä myöten koko katon alalta tai vaihtoehtoisesti vuotavan kaatoalueen osalta. Kermiliimauksen avonaisuuden, reiän tai vaurion kohdalla jännite karkaa harjasta maadoituspiiriin ja laite antaa ääni- ja valomerkin.

Laitteella voidaan havaita myös kerminostojen välillä tai alapuolella olevia kosteuspoikkeamia. Kosteutta voidaan seurata vaurioalueelle saakka, joka saattaa olla hyvinkin kaukana vuotokohdasta. Edellytyksenä kuitenkin on, että kosteus ei ole kuivunut mittaushetkellä 100-150 mm syvemmälle alusrakenteisiin kermikerroksen alapinnasta. Kermikerrosten välillä olevan kosteuden seuraaminen vaatii mittalaitteen oikeita säätöarvoja sekä tulkintaa.

Märkätarkastusmenetelmä

SLD-märkätarkastuksessa tarkastajan kantama näyttölaite ilmoittaa vesivuotokohdan suunnan sen mukaan, kumpi sauva on lähempänä katekermissä olevaa vuotokohtaa. Reiän tai avonaisuuden näyttölaite ilmoittaa täytenä palkkirivinä.

Singelikivikerroksella suojatut katot sekä niin kutsutut käännetyt katot mitataan märkämittaus-menetelmällä. Mittaushetkellä katon on oltava täysin märkä tai kasteltu.

Märkämittaus edellyttää, ettei kermikerroksen sekä kantavan alusrakenteen välillä ole vapaata tuuletustilaa. Sellaisia ovat raakaponttilaudoituksen varaan rakennetut katteet. Tuuletusväli katkaisee sähköisen yhteyden mittausantureiden ja jännitteellisen alusrakenteen väliltä. Tuuletustilalla varustetut singelikatot tarkastetaan GANN-menetelmällä sekä havainnoimalla tuuletustilaa.

Rakennuksen runko asetetaan jännitteiseksi. Vesikatto jaetaan noin 50-100 m2:n koealoihin singelikerrokseen upotetuilla teräsvaijereilla, jotka maadoitetaan. Pulssigeneraattorin säädöt asetetaan ja tarkastus suoritetaan kahden jännitteellisen sauvan avulla.

Tarkastajan kantama näyttölaite ilmoittaa vesivuotokohdan suunnan sen mukaan, kumpi sauva on lähempänä katekermissä olevaa vuotokohtaa. Reiän tai avonaisuuden näyttölaite ilmoittaa täytenä palkkirivinä. Singelikerroksen poistamisen jälkeen vaurioalue voidaan merkitä vesieristeen pintaan.

Käännetyn katon vuotopaikan mittaaminen tapahtuu samalla menetelmällä. Tarkastajan ja vesieristeen välissä on vain enemmän erilaisia eristekerroksia, suodatinkankaita, maakerroksia ja jopa asfalttia. Jännite kulkee veden perässä hyvinkin paksujen rakenneosien läpi. Vuotopaikan määrityksen tarkkuudessa toleranssi on hieman suurempi verrattuna esim. singelikatteisiin.

Ero toleranssissa johtuu vesieristeen päälle asetettujen lämpöeristelyvyjen leveyksistä. Vesi kun kulkee eristelevyjen limitysten kautta. Edellytyksenä käännetyn katon SLD-tarkastuksessa on, ettei mittausalustan ja alimpana olevan kermieristeen välillä ole raudoituksia eikä sähköä johtavia rakenneosia.

SLD-tarkastus tasakaton vuotokohtien paikannukseen

Käyttötilanteet:

• Vuotovahinkojen ennaltaehkäisy

• Tekninen hyväksyntä ja laadunvarmistus

kattotyön vastaanottotilanteissa

• Vuotovahingon sattuessa

Miksi SLD-tarkastus?

SLD-märkätarkastuksessa löytyi kermikerroksen lävistävä reikä.

Vesikatteen tehtävänä on suojata alapuolella olevaa kiinteistöomaisuutta kastumiselta kaikissa sääolosuhteissa. Isot, huonetilaan saakka kulkeutuvat vesivuodot, paikannetaan ja korjataan yleensä viipymättä. Mikäli vesivuoto aiheutuu pienestä avonaisuudesta eikä kulkeudu huonetilaan saakka, jää se yleensä huomaamatta.

Kokemuksemme mukaan pienet, mutta usein toistuvat, vesivuodot kattorakenteissa saavat aikaan kaikkein murheellisimmat seuraukset. Ylimääräistä kosteutta saanut yläpohjan rakenne muodostaa kasvualustan erilaisille mikrobeille kuten sieni ja lahottajakasveille. Huonetilojen heikkoa sisäilmaa ihmetellään homekoirien tai mahdollisesti suvussa olevien ”homenokkien” avulla, mutta vika ei korjaudu. Suositeltavaa onkin tarkastaa myös vesikaton vuotamaton osa.

Kun vesikatteet ovat uusia, alle kaksi vuotta (takuunalainen) tai alle 10 vuotta (Vastuunalainen YSE-98), antaa SLD-tarkastus varsin luotettavan kuvan vesikatteiden vedenpitävyyden tilasta sekä kattamistyön laadusta.

Tilaajan kannattaakin teettää tarkastus ennen edellä mainittujen aikajaksojen umpeutumista. SLD-tarkastuksessa voidaan helposti määritellä ikääntyneen kermikatteen korjaus tai uusimistarve. Korjaaminen tarkastuksen perusteella osuu aina oikeaan kohtaan, joka voi kermikerroksen lisäksi olla myös suojapellityksen osa tai läpivienti.

SLD-tarkastuksen jälkeen

SLD-tarkastuksessa vuotokohdat sekä mahdolliset muut havainnot merkitään asiakkaalle toimitettavan sähköisen raportin lisäksi myös suoraan katolle selkein värillisin merkinnöin, jotta korjaus osataan suorittaa oikeaan kohtaan.

Vesikattoon merkitään vuotokohdat sekä puutteet erivärisillä merkinnöillä, jotta mahdollinen korjaus suoritetaan oikeaan kohteeseen. SLD-tarkastuksesta tilaaja saa sähköisen raportin tarkastuksesta.

Raportissa on vesikattokuvaan piirretty koko mittausalue. Samat havainnot, jotka merkitään vesikatteeseen, on merkitty selkein symbolein kuvaan. Kuvasivuilla kerromme tarkasti vaurion laadusta, laajuudesta sekä toimenpiteistä, joilla korjaustoimet tulisi suorittaa. Raportin lopusta löytyy tiivistetty sanallinen mittauskertomus.

On muistettava, että vesikatto tarvitsee ammattimaista huoltoa ja seurantaa antaakseen suojaa koko lasketun teknisen käyttöiän.

Esa Kaipainen, SLD-tarkastusten tuotepäällikkö, Kattotutka Oy


Kattotutka on valtakunnallisesti toimiva turvallinen kattojen ammattilainen, joka palvelee teitä kaikissa kattotöissä. Tarkastamme, korjaamme ja huollamme peltikatot, kuparikatot, huopakatot ja tiilikatot – niin isoissa kuin pienissäkin kiinteistöissä. Peltikattoremontti ja huopakattoremontti voidaan tehdä ELINKAARIKATTONA® ylivertaisella 25 vuoden täystakuulla!
Peltikaton maalaus, tiilikaton pinnoitus, vesikourujen saneeraus, sadevesijärjestelmien ja katon turvavarusteiden asennus sekä kattojen lumenpudotus täydentävät palveluvalikoimamme kokonaisvaltaiseksi, jolloin muita sopimuskumppaneita katon kunnossapitoon ei tarvita.

Helsinki – Kouvola – Lahti – Riihimäki – Tampere – Jyväskylä – Kuopio – Joensuu – Oulu – Rovaniemi

www.kattotutka.fi

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti