Tarkastustoiminta

Tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja työssään.

Taloyhtiön oma yhtiöjärjestys sekä huoneistojen määrä vaikuttavat siihen tuleeko valita tilintarkastaja tai useampi vaiko toiminnantarkastaja.

Jos asunto-osakeyhtiöllä ei ole lain perusteella velvollisuutta valita tilintarkastuslaissa (459/2007) tarkoitettua tilintarkastajaa, yhtiöjärjestykseen ennen tämän lain voimaantuloa otettujen tilintarkastajaa ja tilintarkastusta koskevien määräysten perusteella yhtiön on valittava toiminnantarkastaja tai tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastaja ja tilintarkastusta koskevien yhtiöjärjestyksen määräysten katsotaan koskevan tilintarkastusta ja toiminnantarkastusta.

Vastaavasti toiminnantarkastajan voi valita toiseksi tarkastajaksi yhtiö, joka on velvollinen valitsemaan tilintarkastajan ja jonka yhtiöjärjestykseen on otettu ennen uuden asunto-osakeyhtiölain voimaantuloa määräys useammasta tilintarkastajasta.

Tilintarkastaja, toiminnantarkastaja vaiko molemmat?

Taloyhtiön yhtiöjärjestyksen määräykset ja huoneistojen lukumäärä vaikuttavat lainsäädännön lisäksi siihen, miten tilin- ja toiminnantarkastajien valinnat yhtiökokouksessa voidaan tehdä. Tilintarkastuksen voi suorittaa vain hyväksytty HTM- tai KHT-tilintarkastaja eli maallikkotilintarkastajaa ei enää voida valita.

Toiminnantarkastaja tuli uutena korvaamaan tuota maallikkotilintarkastusta. Taloyhtiön ei tarvitse muuttaa yhtiöjärjestystään siirtyessään käyttämään toiminnantarkastajaa maallikkotilintarkastajan asemasta. Yhtiön tulee valita vähintään valita yhtiöjärjestyksessä määrätty määrä tarkastajia. Toiminnantarkastajalle tulee aina valita sijainen.

Huoneistojen lukumäärään lasketaan kaikki huoneistot ja muut tilat, jotka ovat osakkaan hallinnassa. Nämä ilmenevät yhtiöjärjestyksestä. Edellä tarkoitettuja huoneistoja ovat asuinhuoneistot, liikehuoneistot, toimistot, varastot ja autotallit. Em. lukumäärään ei lasketa piha-alueella sijaitsevia autopaikkoja, joita hallitaan osakkeilla. Lukumäärään ei myöskään lasketa yhtiön hallinnassa olevia huoneistoja tai huoneistoja, joita yhtiö hallitsee osakkeilla. Kysymys autokatosten laskemisesta lukumäärään on tulkinnanvarainen. Tällaisissa tapauksissa Kiinteistöliitto suosittelee selvittämään paikallisen maistraatin kannan asiaan.

Jos taloyhtiön yhtiöjärjestys on uusittu vuonna 2010 voimaanastuneen asunto-osakeyhtiölain mukaiseksi, tehdään valinnat yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Mikäli taloyhtiössä ei vielä ole muutettu yhtiöjärjestystä, kannattaa alla olevasta taulukosta katsoa, miten valinnat taloyhtiössä voidaan tehdä. Selvitä taloyhtiön omasta yhtiöjärjestyksestä maininta tarkastajien sekä huoneistojen lukumäärä ja sitten katso ao. taulukon oikeasta ruudusta mitä tarkastajia voidaan valita:

Yhtiöjärjestyksen määräys:
1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja

Alle 30 huoneistoa

1 tilintarkastaja + 1 varatilintarkastaja
TAI
1 toiminnantarkastaja + sijainen

Huoneistoja 30 tai yli

1 tilintarkastaja ja
1 varatilintarkastaja

Yhtiöjärjestyksen määräys:
2 tilintarkastajaa + 1 varatilintarkastaja

Alle 30 huoneistoa

2 toiminnantarkastajaa + 1 sijainen
TAI
1 tilintarkastaja + 1 varatilintarkastaja & 1 toiminnantarkastaja + sijainen
TAI
2 tilintarkastajaa + 1 varatilintarkastaja

Huoneistoja 30 tai yli

2 tilintarkastajaa + 1 varatilintarkastaja
TAI
1 tilintarkastaja + 1 varatilintarkastaja &
1 toiminnantarkastaja + sijainen.

Yhtiöjärjestyksen määräys:
2 tilintarkastajaa + 2 varatilintarkastajaa

Alle 30 huoneistoa

2 tilintarkastajaa + 2 varatilintarkastajaa
TAI
1 tilintarkastaja + 1 varatilintarkastaja &
1 toiminnantarkastaja + sijainen
TAI
2 toiminnantarkastajaa + sijaiset

Huoneistoja 30 tai yli

2 tilintarkastajaa + 2 varatilintarkastajaa
TAI
1 tilintarkastaja + 1 varatilintarkastaja &
1 toiminnantarkastaja + sijainen

Taloyhtiön toiminnantarkastus pähkinänkuoressa

Taloyhtiön toiminnantarkastus pähkinänkuoressa -opas antaa taloyhtiön toiminnantarkastajalle selkeät ohjeet tarkastuksen eri vaiheisiin. Opas kertoo, mitä asioita tulee tarkastaa yhtiön tilikauden aikaisesta hallinnosta ja taloudenpidosta sekä tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Lue lisää ja tilaa

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti