Tarjouspyyntö ja tarjousten vertailu

Tarjouspyynnöt ja niiden vertailu.

Tarjouspyynnöllä on erittäin suuri merkitys kilpailuttamisen ja koko sopimussuhteen määrittelijänä ja ohjaajana. Tarjouspyynnössä kuvataan mahdollisimman tarkasti ja yksiselitteisesti isännöintisopimukseen sisältyvät tehtävät ja toimenpiteet, joista tarjousta pyydetään. Käytännössä tämä tarkoittaa isännöinnin palvelukuvauksen läpikäyntiä kohta kohdalta.

Tärkeä tarjouspyyntöä koskeva periaate on se, että tarjoajia kohdellaan tasavertaisesti – kaikille tarjoajille annetaan sama tieto ja samanlainen mahdollisuus tehdä tarjous. Hyvä ja selkeä tarjouspyyntö mahdollistaa tarjousten vertailun.

Hyvän tarjouspyynnön kolme tärkeää kohtaa:

Palveluiden veloitus

Isännöintipalveluissa tehtävät jaetaan kiinteään palkkioon ja erilliskorvaukseen kuuluviin tehtäviin. Tarjousten vertailukelpoisuuden kannalta tarjouspyynnöstä on yksiselitteisesti käytävä ilmi, kummalla veloitusperusteella tehtävä suoritetaan.

Hyödynnä valmiita ohjeita

Isännöintipalvelun tarjouspyynnössä kannattaa hyödyntää olemassa olevia Isännöinnin eettisiä ohjeita ja Isännöinnin yleisiä sopimusehtoja ISE 2007:ää. Nämä luovat hyvän pohjan isännöintisopimussuhteelle.

Muista tärkeät liitteet

Tarjouspyyntö on aina syytä laatia kirjallisena. Hyvän tarjouspyynnön liitteenä on yhtiöjärjestys, viimeksi vahvistettu tilinpäätös, isännöitsijäntodistus, korjaustoimintaa koskeva pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) sekä isännöintitehtävien määrittelyt.

Tarjousten vertailu

Yhteismitallisista tarjouksista on yleensä helppo tehdä hintavertailu. Sen sijaan laadullinen vertailu onkin jo ongelmallisempaa. Palvelutuotteen laadun esille tuominen on vaikeaa. Isännöinnin laaduksi ymmärretään useimmiten mm. ammattitaito ja osaaminen, sopimuksenmukainen tehtävien hoito, luotettavuus, saavutettavuus, nopeus, uskottavuus jne.

Kirjalliseen muotoon tehdystä tarjouksesta voi käydä ilmi referenssikohteita tai isännöintiyrityksen asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksia, joista voi saada tietoa palvelun laadusta. Tarjousvaiheessa tapahtunut isännöitsijän haastattelu antaa myös isännöitsijästä ja isännöintiyrityksestä papereita selkeämmän kuvan.

Laatua voidaan tuoda esille myös isännöitsijän ammatillisen osaamisen, koulutuksen, auktorisoinnin, kokemuksen, asiakaspysyvyyden tai järjestötoiminnan kautta.

Palvelun hintaa voi arvioida suhteuttamalla kuukausittaista palkkiota aikaan, joka tehtävien hoitamiseen arvioidaan kuluvan. Hintavertailussa voi käyttää myös apuna tuoreita hoitokulutilastoja, mutta tällainen vertailu ei luonnollisesti huomioi kiinteistökohtaisia erityispiirteitä.

Tarjouspyyntö isännöinnista lomake

Tarjouspyyntö isännöinnistä

Tarjouspyyntö isännöinnistä -lomakkeen avulla on helppo pyytää isännöintiyrityksiltä tarjous taloyhtiön isännöinnistä.

 

Lue lisää ja tilaa

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti