Suunnitelmallinen kiinteistönpito

Kiinteistöstrategia on kiinteistönomistajien yhteisesti hyväksymä kokonaisohjelma, jossa määritetään mihin suuntaan, millä aikajänteellä ja millä organisaatiolla kiinteistöä ylläpidetään, korjataan ja kehitetään.

Suunnitelmallisuudella ja ennakoinnilla voidaan vaikuttaa merkittävästi taloyhtiössä asumisen viihtyisyyteen, turvallisuuteen ja terveellisyyteen, ympäristövaikutuksiin sekä kustannuksiin ja omaisuuden arvon kehittymiseen.

Mitä kiinteistön kunnossapito on?

Osakkaille asunto-osakeyhtiössä sijaitseva huoneisto on usein paitsi koti myös merkittävä sijoitus. Tämän vuoksi on tärkeää, että taloyhtiössä kiinnitetään huomiota yhtiön elinkaaren hallintaan: siihen, miten ja minkälaisin kustannuksin osakkaiden omaisuuden arvoa pidetään yllä ja miten arvoa voidaan mahdollisesti kasvattaa.

Kunnossapidolla tarkoitetaan sellaista toimintaa, joilla asuinkiinteistön ominaisuuksia pidetään yllä uusimalla ja korjaamalla vialliset ja kuluneet osat. Kunnossapidon tavoitteena on siis säilyttää asuinkiinteistö suunnilleen sellaisena kuin se valmistuessaan oli. Tietysti tekniikka muuttuu ja järjestelmiä ja laitteita uusitaan, mutta tämä on myös osa kunnossapitoa.

Asuinkiinteistön laatutasoa olennaisesti kohottavat toimenpiteet ovat perusparannuksia, eivätkä kuulu kunnossapitoon. Kannattaa myös muistaa, että perusparantaminen on eri asia kuin peruskorjaus. Peruskorjaus voi olla osa kunnossapitoa, mutta se vain toteutetaan hankkeen muodossa.

Mikäli taloyhtiö ei omista tonttiaan, voi kunnossapidon osalta – esimerkiksi suuremmissa maanrakennustöissä – myös tontin omistaja joutua osallistumaan kustannuksiin riippuen mitä asioista on sovittu maanvuokrasopimuksessa.

Suunnitelmallisen kiinteistönpidon rataskaavio

Yllä olevan kaavion rattaita klikkaamalla/koskettamalla pääset kiinteistönpidon eri osa-alueiden kaavioihin ja niistä eteenpäin eri aihepiirien KIPI-kortteihin.

Suunnitelmallinen kiinteistönpito, KIPI rataskaavio.

Suunnitelmallinen kiinteistönpito

KIPI-kortti kunnossapitotarveselvitys Suunnitelmallinen kiinteistönpito

KIPI-kortti kunnossapitotarveselvitys

Kunnossapitotarveselvityksen KIPI-kortti. Kunnossapitotarveselvityksessä arvioidaan kiinteistön kunnossapito- ja korjaustarve viideksi vuodeksi eteenpäin.

Lue lisää
KIPI-kortti kunnossapitosuunnitelma Suunnitelmallinen kiinteistönpito

KIPI-kortti kunnossapitosuunnitelma

Kunnossapitosuunnitelman KIPI-kortti. Suunnitelmassa arvioidaan kiinteistön tulevien vuosien kunnossapito- ja korjaustoimien tarve, ajoitus ja kustannukset.

Lue lisää
KIPI-kortti kuntoarvio Suunnitelmallinen kiinteistönpito

KIPI-kortti kuntoarvio

Kuntoarvion KIPI-kortti. Tarkoitus on hankkia lähtötiedot kiinteistön kunnossapitosuunnittelua varten. Kuntoarvion laadinta kuuluu taloyhtiön vastuulle.

Lue lisää
KIPI-kortti kiinteistönpitokirja Suunnitelmallinen kiinteistönpito

KIPI-kortti kiinteistönpitokirja

Kiinteistönpitokirjan KIPI-kortti. Kirjaa hyödynetään suunnitelmallisesti kiinteistön hoidossa, huollossa, kunnossapidossa ja korjaamisessa.

Lue lisää

Sivu 3 / 3

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti