Isännöinnin osto-opas pääkuva.
Isännöinnin osto-opas

Hallituksen pitää valvoa isännöitsijän vaihtoon liittyvien asiakirjojen siirtoa.

Sopimusneuvotteluissa tehtävät muutokset on aina syytä liittää asiakirjoihin.

Huolellisesti laadittu kiinteistöstrategia toimii myös isännöinnin toiminnan ohjaajana.

Tämä opas esittelee isännöitsijän valintaprosessin eri vaiheita. Lisäksi korostetaan asiakassuhteen kumppanuusajattelua sekä seikkoja, joilla palvelun laatua voidaan tuoda esille. Liian usein isännöitsijä valitaan pelkän hinnan perusteella. Palvelun laatua ei osata ostaa, eikä oikein myydäkään.

Ammattitaitoinen ja osaava isännöitsijä helpottaa valtavasti taloyhtiön hallituksen työtä. Samalla tavoin taitamaton isännöitsijä voi aiheuttaa hallitukselle harmaita hiuksia. Tämä Isännöintipalveluiden osto-opas on kohdennettu taloyhtiöiden hallituksen jäsenille.

Opas perustuu Pirkanmaan kiinteistöyhdistys ry:n laatimaan pdf-muotoiseen oppaaseen. Tähän versioon on korjattu mm. alkuperäisessä oppaassa olleita vanhentuneita ja muuttuneita yhteystietoja.

Isännöintipalveluiden osto-opas

Isännöijän vaihtuminen, kuvituskuva. Isännöintipalveluiden osto-opas

Isännöitsijän vaihtuminen

Isännöitsijän vaihtoon liittyy aina kiinteistöä koskevan tiedon ja tuntemuksen hävikkiä sekä sopeutumista uuteen toimintatapaan ja kulttuuriin.

Lue lisää
Tarjouspyynnön valmistelu. Isännöintipalveluiden osto-opas

Tarjouspyynnön valmistelu

Asunto-osakeyhtiölain mukaan asunto-osakeyhtiön hallitus ottaa ja erottaa isännöitsijän. Hallituksen tulee valvoa ja arvioida isännöitsijän toimintaa ja palvelua.

Lue lisää
Tarjousten tekijöiden etsintä, kuvituskuva. Isännöintipalveluiden osto-opas

Tarjouksen tekijöiden etsintä

Kyvykkään ja luotettavan isännöitsijän etsintä kannattaa tehdä huolella ja pohtia tarkoin soveltuvat tarjouspyyntökokelaat.

Lue lisää
Tarjouspyynnöt ja niiden vertailu. Isännöintipalveluiden osto-opas

Tarjouspyyntö ja tarjousten vertailu

Tarjouspyynnöllä on erittäin suuri merkitys isännöintipalvelujen kilpailuttamisen ja koko sopimussuhteen määrittelijänä ja ohjaajana.

Lue lisää
Isännöintipalvelujen sopimuksen tekoa. Isännöintipalveluiden osto-opas

Sopimusneuvottelut ja sopimus

Sopimusneuvotteluilla varmistetaan, että sopijapuolet ovat ymmärtäneet sopimuksen ehdot samalla tavalla. Sopimusneuvottelu ei ole hintaneuvottelu.

Lue lisää
Isännöintipalvelun sopimusaikainen laaduntarkkailu. Isännöintipalveluiden osto-opas

Sopimusaika ja laaduntarkkailu

Taloyhtiön hyvä hoito on sujuvaa yhteistyötä osakkaiden, asukkaiden, hallituksen, isännöitsijän ja kiinteistönhoitohenkilöstön välillä.

Lue lisää
ISE_2007_ehdot_kuvituskuva. Isännöintipalveluiden osto-opas

Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot ISE 2007

1 § Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja noudatetaan toimeksisaajan ja tilaajan välillä isännöintipalveluista tai muista vastaavista kiinteistöjohtamista

Lue lisää

Sivu 1 / 1

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti