Taloyhtiön vuosikello: tammikuu

Tammikuu ja lumen lapiointi.

Tammikuussa käynnistetään kevään yhtiökokouksen päätösasioiden lopullinen valmistelu. Taloyhtiön tilinpäätöksen ja siihen liittyvien asiakirjojen laadinta aloitetaan.

Kiinteistönhoidossa seurataan pihan liukkaus- ja lumitilannetta sekä pidetään huolta sisätilojen riittävästä lämmöstä.

Osakkaille on tässä vaiheessa hyvä jakaa tiedote siitä, että näillä on mahdollisuus saada asioita käsiteltäviksi yhtiökokouksessa.

Hallinto

Hallitus aloittaa yhdessä isännöinnin kanssa seuraavien asiakirjojen laadinnan ja asioiden valmistelun yhtiökokousta varten:

 • kuluneen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus; ks. Hallituksen pieni tilinpäätösopas (Kiinteistöalan Kustannus Oy)
 • alkavan vuoden talousarvio
 • lakisääteinen kunnossapitotarveselvitys; hallituksen arvio korjauksista seuraavan 5 vuoden aikana
 • lakisääteinen selvitys tehdyistä kunnossapito- ja muutostöistä; huomattavat korjaukset ja niiden ajankohdat
 • kuluneen vuoden vastikelaskelmat; laskelmien perusteella nähdään, kerättiinkö vastikkeita oikea määrä ja onko vastikkeita tarpeen korottaa tai pienentää.

Jos taloyhtiön on tarkoitus toteuttaa tilikauden aikana (kuluvana vuotena) korjaushankkeita, hallituksen tulee myös käsitellä hankkeista pyydetyt tarjoukset. Korjaushankkeiden toteuttamisesta päättää yhtiökokous.

Kiinteistönhoito

Ulkotyöt

 • Tehdään tarvittavat lumityöt ja huolehditaan liukkaudentorjunnasta.
 • Seurataan katon lumikuormaa ja jääpuikkojen muodostumista. Tilataan tarvittaessa lumenpudotus ammattilaiselta.

Sisätyöt

Tarkistetaan

 • asuntojen sisälämpötilojen tasaisuus (+20–22 °C); lisätietoa löytyy Motivan sisäilmasuosituksista.
 • patteriverkoston säätölaitteen toimivuus
 • käyttöveden säätölaitteen toimivuus
 • tuuletusviemärien toiminta; sulatus tarvittaessa, jos ovat jäätyneet.

Viestintä

Jaetaan asukkaille ja osakkaille asukastiedote, jossa kerrotaan

 • lähestyvästä yhtiökokouksesta ja yhtiön taloustilanteesta
 • osakkaan oikeudesta saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi; asian on oltava sellainen, että yhtiökokous voi tehdä siitä päätöksen, ja osakkaan on esitettävä asia hallitukselle riittävän ajoissa, jotta se ehditään ottaa mukaan yhtiökokouksen esityslistalle.

Liputuspäivät

Tammikuussa ei ole liputuspäiviä.

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti