Taloyhtiön vuosikello: huhtikuu

huhtikuu

Huhtikuussa uusi, maaliskuun yhtiökokouksessa valittu hallitus aloittaa toimintansa. Hallituksen työskentelyä varten laaditaan työjärjestys sekä työ- ja kokoussuunnitelma. Lisäksi uudet hallituksen jäsenet perehdytetään tehtäviinsä.

Kiinteistönhoidossa tarkistetaan tietyt asiat pihalla ja kiinteistössä talvikauden jäljiltä. Osakkaille on hyvä tässä vaiheessa tiedottaa yhtiökokouksen päätöksistä ja jakaa uuden hallituksen yhteystiedot.

Hallinto

Hallitus kokoontuu järjestäytymiskokoukseen ja valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan.

Hallitus laatii itselleen työjärjestyksen, jossa sovitaan

 • hallituksen kokousten koollekutsumisaika- ja tapa sekä kokouspaikka
 • hallituksen koollekutsuja (yleensä hallituksen puheenjohtaja)
 • hallituksen työskentelytavat (kokous, puhelinkokous, videokokous)
 • työnjako, roolit ja vastuut hallituksen sisällä
 • miten hallituksen päätöksistä tiedotetaan osakkaille
 • sovelletaanko hallitustoiminnassa Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositusta; jos suositus halutaan ottaa käyttöön koko taloyhtiössä, asiasta on hyvä tehdä päätös yhtiökokouksessa.

Suunnitellaan miten hallitusten jäsenet perehdytetään seuraaviin asioihin:

 • hallituksen ja isännöitsijän tehtävät ja vastuunjako tehtävien suhteen
 • yhtiön strategia ja talouden periaatteet
 • yhtiöjärjestys
 • korjaus- ja kunnossapitovastuut taloyhtiössä
 • taloyhtiön voimassa olevat sopimukset.

Kannustetaan hallituksen jäseniä kouluttautumaan tehtäviinsä:

 • Kiinteistöliiton jäsentaloyhtiöiden hallituksen jäsenet voivat suorittaa maksutta Hyväksytty taloyhtiön hallituksen jäsen -verkkokurssikokonaisuuden, joka löytyy Kiinteistöliiton jäsensivuilta
 • Kiinteistöliitto ja sen jäsenyhdistykset järjestävät koulutuksia ympäri vuoden, ks. www.kiinteistoliitto.fi/tapahtumat
 • Kiinteistömedia Oy:n oppaiden, kirjojen ja muiden tuotteiden avulla voi perehtyä omatoimisesti hallituksen tehtäviin sekä taloyhtiön hallintoon, talousasioihin ja korjaushankkeiden teettämiseen (jäsenalennus Kiinteistöliiton jäsenille).

Muistetaan hoitaa myös seuraavat asiat:

 • Ilmoitetaan hallituksen kokoonpanossa tapahtuneista muutoksista kaupparekisteriin ja Kiinteistöliiton jäsenrekisteriin.
 • Ilmoitetaan tilintarkastajille ja toiminnantarkastajille heidän valinnastaan.
 • Tehdään suunnitelma siitä, miten yhtiökokouksessa tehdyt päätökset pannaan käytännössä täytäntöön.

Kiinteistönhoito

Ulkotyöt

Kytketään ajoluiskien, räystäiden sekä kattokaivojen sulatukset pois päältä.

Tarkistetaan

 • lumitöiden ja roudan aiheuttamat vauriot pihalla ja katolla; korjautetaan havaitut vauriot.
 • syöksytorvien eheys ja suuntaukset; vesi ei saa valua seinärakenteita pitkin.
 • kattokaivojen, rännien ja vesikourujen toiminta; puhdistetaan tarvittaessa lehdistä ja roskista.
 • pihan kalusteiden ja leikkivälineiden kunto; tilataan tarvittaessa huolto- ja korjaustyöt alan ammattilaiselta.
 • sadevesikaivojen hiekanerottimien toiminta; huolletaan tarvittaessa.

Sisätyöt

 • Tarkistetaan poisto- ja tuloilmakoneiden sekä lämmöntalteenottolaitteiden toimivuus; suodattimien ja hihnojen vaihto tarvittaessa.
 • Puhdistetaan yleisten tilojen ilmanvaihtoventtiilit ja raitisilmasäleiköt.
 • Jos asuntojen ikkunoissa on ulkoilmaventtiilit, tarkistetaan ne; tarvittaessa suodattimien vaihto.
 • Tarkistetaan lämmitysjärjestelmien toiminta ja tehdään tarvittavat huoltotoimenpiteet.

Viestintä

Jaetaan asukkaille ja osakkaille asukastiedote, jossa kerrotaan

 • mitä päätöksiä yhtiökokouksessa on tehty ja mikä niiden toteutusaikataulu on
 • uuden hallituksen kokoonpano ja yhteystiedot.

Osakkaita ja asukkaita kannattaa myös muistuttaa, että heidän kuuluu puhdistaa huoneistonsa ilmanvaihtoventtiilit ja vaihtaa mahdolliset korvausilmaventtiilien suodattimet.

Liputuspäivät

8.4.: romanien kansallispäivä (suositeltu liputuspäivä)

9.4.: Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä

27.4.: Kansallinen veteraanipäivä

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti