Taloyhtiön vuosikello: huhtikuu

huhtikuu

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Huhtikuussa uusi, maaliskuun yhtiökokouksessa valittu hallitus aloittaa toimintansa. Hallituksen työskentelyä varten laaditaan työjärjestys sekä työ- ja kokoussuunnitelma. Lisäksi uudet hallituksen jäsenet perehdytetään tehtäviinsä.

Kiinteistönhoidossa tarkistetaan tietyt asiat pihalla ja kiinteistössä talvikauden jäljiltä. Osakkaille on hyvä tässä vaiheessa tiedottaa yhtiökokouksen päätöksistä ja jakaa uuden hallituksen yhteystiedot.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Hallinto

Hallitus kokoontuu järjestäytymiskokoukseen ja valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan (ellei yhtiökokous ole määrännyt puheenjohtajaa).

Hallitus laatii itselleen työjärjestyksen, jossa sovitaan

 • hallituksen kokousten koollekutsumisaika- ja tapa sekä kokouspaikka
 • hallituksen koollekutsuja (yleensä hallituksen puheenjohtaja)
 • hallituksen työskentelytavat (kokous, puhelinkokous, nettikokous)
 • työnjako, roolit ja vastuut hallituksen sisällä
 • miten hallituksen päätöksistä tiedotetaan osakkaille
 • sovelletaanko hallitustoiminnassa Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositusta; jos suositus halutaan ottaa käyttöön koko taloyhtiössä, asiasta on hyvä tehdä päätös yhtiökokouksessa.

Suunnitellaan miten hallitusten jäsenet perehdytetään seuraaviin asioihin:

 • hallituksen ja isännöitsijän tehtävät ja vastuunjako tehtävien suhteen
 • yhtiön strategia ja talouden periaatteet
 • yhtiöjärjestys
 • korjaus- ja kunnossapitovastuut taloyhtiössä
 • taloyhtiön voimassa olevat sopimukset.

Kannustetaan hallituksen jäseniä kouluttautumaan tehtäviinsä:

 • Kiinteistöliiton jäsentaloyhtiöiden hallituksen jäsenet voivat suorittaa maksutta Hyväksytty taloyhtiön hallituksen jäsen -verkkokurssikokonaisuuden, ks. www.kiinkust.fi/tuote/hthj
 • Kiinteistöliitto ja sen jäsenyhdistykset järjestävät koulutuksia ympäri vuoden, ks. www.kiinteistoliitto.fi/tapahtumat
 • Kiinteistöalan Kustannus Oy:n oppaiden, kirjojen ja ekurssien avulla voi perehtyä omatoimisesti hallituksen tehtäviin sekä taloyhtiön hallintoon, talousasioihin ja korjaushankkeiden teettämiseen, ks. www.kiinkust.fi (jäsenalennus Kiinteistöliiton jäsenille).

Muistetaan hoitaa myös seuraavat asiat:

 • Ilmoitetaan hallituksen kokoonpanossa tapahtuneista muutoksista kaupparekisteriin ja Kiinteistöliiton jäsenrekisteriin.
 • Ilmoitetaan tilintarkastajille ja toiminnantarkastajille heidän valinnastaan.
 • Tehdään suunnitelma siitä, miten yhtiökokouksessa tehdyt päätökset pannaan käytännössä täytäntöön.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Kiinteistönhoito

Ulkotyöt

Kytketään ajoluiskien, räystäiden sekä kattokaivojen sulatukset pois päältä.

Tarkistetaan

 •  lumitöiden ja roudan aiheuttamat vauriot pihalla ja katolla; korjautetaan havaitut vauriot.
 • syöksytorvien eheys ja suuntaukset; vesi ei saa valua seinärakenteita pitkin.
 • kattokaivojen, rännien ja vesikourujen toiminta; puhdistetaan tarvittaessa lehdistä ja roskista.
 • pihan kalusteiden ja leikkivälineiden kunto; tilataan tarvittaessa huolto- ja korjaustyöt alan ammattilaiselta.
 • sadevesikaivojen hiekanerottimien toiminta; huolletaan tarvittaessa.

Sisätyöt

 • Tarkistetaan poisto- ja tuloilmakoneiden sekä lämmöntalteenottolaitteiden toimivuus; suodattimien ja hihnojen vaihto tarvittaessa.
 • Puhdistetaan yleisten tilojen ilmanvaihtoventtiilit ja raitisilmasäleiköt.
 • Jos asuntojen ikkunoissa on ulkoilmaventtiilit, tarkistetaan ne; tarvittaessa suodattimien vaihto.
 • Tarkistetaan lämmitysjärjestelmien toiminta ja tehdään tarvittavat huoltotoimenpiteet.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Viestintä

Jaetaan asukkaille ja osakkaille asukastiedote, jossa kerrotaan

 • mitä päätöksiä yhtiökokouksessa on tehty ja mikä niiden toteutusaikataulu on
 • uuden hallituksen kokoonpano ja yhteystiedot.

Osakkaita ja asukkaita kannattaa myös muistuttaa, että heidän kuuluu puhdistaa huoneistonsa ilmanvaihtoventtiilit ja vaihtaa mahdolliset korvausilmaventtiilien suodattimet.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Liputuspäivät

9.4.: Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä

27.4.: Kansallinen veteraanipäivä

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti