Taloyhtiön strategia ja hyvä hallintotapa

Hyvin hallinnoitu taloyhtiö voi hyvin.

Taloyhtiön strategia

Taloyhtiön johtamisen on oltava pitkäjänteistä ja siinä on otettava huomioon kiinteistön koko elinkaari sekä kestävä kehitys. Taloyhtiön hallinnon ja osakkaiden vastuulla on toimia siten, että kiinteistön arvo säilyy tai jopa nousee ja että asunnoissa on viihtyisä ja mukava asua ja ennen kaikkea että asunto-osakeyhtiö pystyy jatkuvasti tuottamaan osakkaiden ja asukkaiden tarvitsemia asumispalveluita tehokkaasti, taloudellisesti ja suunnitelmallisesti.

Jotta hallinto voi onnistua tehtävässään, se tarvitsee hyvät tiedot kiinteistön teknisestä nykytilanteesta sekä ympäristön suomista mahdollisuuksista ja sen asettamista rajoitteista. Lisäksi hallinnon on tiedettävä, mitkä ovat osakkaiden ja asukkaiden näkemykset siitä, miten asumisviihtyisyyttä tulee ylläpitää ja kehittää. Onnistumiseen tarvitaan näkemystä, joka kantaa pidemmälle kuin vuoden budjettijakson päähän.

Taloyhtiölle tarvitaan strategia. Sen laatiminen vaatii hyvät lähtötiedot kiinteistöstä ja toimintaympäristöstä, budjetointia laajempia teknisiä selvityksiä sekä osakkaiden kuulemista ja sopimista siitä, miten strategian toteutumista seurataan.

Taloyhtiön strategian laatimisohjeessa kuvataan lyhyesti strategiasuunnittelun eteneminen taloyhtiössä ja ne keskeiset seikat, joita toimivan strategian laatiminen edellyttää. Vähimmäistaso kuvaa sitä toimintatapaa, josta hallitus voisi aloittaa, jos sillä ei ole resursseja varsinaiseen strategiatyöhön.

Kiinteistöliiton korjausrakentamistoimikunnan laatima ohje: Taloyhtiön strategian laatiminen

Yhteinen tavoite taloyhtiön kehittämiseen -esite, joka on syntynyt Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta -hankkeessa.

Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus

Kiinteistöliitto, Isännöintiliitto ja Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ovat julkaisseet yhteisen suosituksen taloyhtiöiden hyvästä hallintotavasta. Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus 2016 on tarkoitettu kaikkien taloyhtiöiden ja niissä toimivien käyttöön. Suosituksen tavoitteena on edistää taloyhtiöiden avointa ja suunnitelmallista toimintaa, parantaa asumisviihtyisyyttä ja lisätä kiinnostusta yhteisten asioiden hoitoon.

Asunto-osakeyhtiölain vähimmäisvaatimuksia täydentävässä suosituksessa annetaan taloyhtiöille konkreettisia ohjeita, malleja ja käytäntöjä hyvän hallintotavan noudattamiseksi. Vakiintuneet hyvät käytännöt lisäävät luottamusta taloyhtiön osakkaiden ja johdon kesken ja parantavat asumisolojen ja -kustannusten ennakoitavuutta.

Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus 2016 (pdf)

Suositus on tilattavissa painettuna kirjana Kiinteistöalan Kustannus Oy:n verkkokaupasta.

Taloyhtiössä hallitus ja asunto-osakkeenomistajat ovat useimmiten maallikoita, joille oma asunto on elämän suurin sijoitus.

Hyvään hallintotapaan kuuluu osakkeenomistajien tasapuolinen kohtelu, heidän oikeuksiensa suojeleminen ja osallistumiseen rohkaiseminen, taloyhtiön taloudellisten tietojen oikea-aikainen ja tarkka raportointi sekä johdon ohjaus- ja valvontatehtävät.

Hyvä hallintotapa tulee käsitellä taloyhtiön yhtiökokouksessa, jotta osakkeenomistajat voivat vaikuttaa ja sitoutua sen sisältöön. Suosituksessa on omat kohtansa koskien taloyhtiön yhtiökokousta, hallitusta, isännöitsijää, riskienhallintaa, tilin- ja toiminnantarkastusta, strategiaa sekä osakkeenomistajien oikeuksien käyttöä.

Yhtiökokous

Yhtiökokoukselle kuuluu päätöksenteko monista tärkeimmistä taloyhtiötä koskevista asioista. Yhtiökokous päättää esim. rakennuksessa tehtävistä perusparannuksista ja uudistuksista. Samoin vastikkeen määrästä päättäminen on lähes poikkeuksetta määrätty yhtiöjärjestyksessä yhtiökokoukselle kuuluvaksi tehtäväksi. Taloyhtiön on pidettävä vähintään kerran vuodessa varsinainen yhtiökokous.

Kiinteistöliitto on tehnyt maksuttoman verkko-oppaan taloyhtiöiden yhtiökokousten onnistumisen tueksi. Yhtiökokousopas on tarkoitettu avuksi niin osakkeenomistajille kuin taloyhtiön hallituksille sekä isännöitsijöille.

Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus

Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus täydentää ja selittää asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) määräyksiä sekä antaa taloyhtiön hallintoon ja viestintään paljon valmiita, hyväksi koettuja malleja.

Lue lisää ja tilaa

Taloyhtiön kokousopas

Taloyhtiön kokousopas antaa ohjeet sujuviin taloyhtiön yhtiökokouksiin ja hallituksen kokouksiin. Kirjassa kerrotaan, miten kokoukset etenevät, ketkä niihin saavat osallistua, mitä asioita kokouksissa käsitellään ja miten erilaiset päätökset tehdään.

Lue lisää ja tilaa

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti